O firmie

Feerum S.A - o firmie

FEERUM S.A. to wiodąca firma wyspecjalizowana w zapewnianiu najlepszej ochrony przechowywanego ziarna, zgodnie z prawem do właściwej żywności i osiągania odpowiednich dochodów zrównoważonego rolnictwa.

Oferujemy kompleksowe zespoły suszarniczo-magazynowe (silosy, suszarnie, transporty, automatykę), oparte na unikalnych, innowacyjnych rozwiązaniach naszego Centrum Badawczo-Rozwojowego i dokonaniach wiodących ośrodków naukowych. Dzięki wieloletniej współpracy z producentami zbóż w Europie, Azji i Afryce, doskonale rozumiemy potrzeby naszych Klientów.

Ochrona i bezpieczeństwo przechowywanego ziarna to główne cele naszego działania. Dbamy o zachowanie jego najwyższej jakości i wartości odżywczych przy możliwie najniższych kosztach.

Dokładamy starań, aby nasze kompleksy suszarniczo-magazynowe były bezawaryjne oraz proste i przyjazne w obsłudze. Przez cały czas monitorujemy online prawidłowość ich pracy. Dzięki temu nasi Klienci czują się bezpiecznie, a nasz serwis jest do ich dyspozycji dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Jesteśmy lojalnym, rzetelnym i wiarygodnym partnerem. Nasz biznes opieramy nie tylko na rachunku ekonomicznym, ale także na wartościach ważnych dla ludzi pod każdą szerokością geograficzną. Doceniają nas Klienci w 12 krajach: Polska, Niemcy, Rumunia, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina i Mongolia.


Za najbardziej perspektywiczne uważamy obecnie rynki wschodnie, a wśród nich przede wszystkim Ukrainę. Od wielu lat produkujemy na potrzeby tego kraju. Kontrakty z firmą Epicentr K LLC z końca 2018 roku były rekordowymi w dotychczasowej historii firmy, a ich realizacja w ramach kredytu dostawcy (program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu), z ubezpieczeniem KUKE i wykupem wierzytelności przez BGK nie miała precedensu w skali całej Europy. Drugim obszarem naszych zagranicznych zainteresowań są kraje regionu Afryki Subsaharyjskiej. Realizujemy obecnie budowę strategicznych magazynów do przechowywania zboża dla agencji rządowej z Tanzanii. Afryka Subsaharyjska w najbliższych latach zwiększy swoją liczbę ludności o kolejny miliard. Problem zabezpieczenia żywności już teraz jest jednym z największych problemów tego społeczeństwa. Mamy wiedzę, możliwości produkcyjne i logistyczne, aby dokonać dzieła, którego do tej pory nikt się nie podjął – w XX czy XXI wieku.