Współpraca z Unią Europejską

Projekty zakończone

FEERUM S.A. zrealizowało projekt pt. „Opracowanie energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania” w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie: 1.4. Wsparcie projektów celowych. Łączna wartość projektu netto wynosi 7.364 tys. zł, a kwota dotacji 4.063 tys. zł. Projekt rozpoczął się 08.05.2012 roku i trwał do 31.12.2014 roku.

WyszczególnienieDataDane projektu
Dane badawcze projektu19/02/2016pobierz

Zapytania ofertowe

WyszczególnienieDataZapytanieFormularzWytyczne
Audyt zewnętrzny wydatkowania środków finansowych03/10/2014pobierzpobierzpobierz
pobierz
Blacha w kręgach02/09/2014pobierzpobierz 
Wyposażenie w zakresie automatyki23/08/2013pobierzpobierz
pobierz
 
Opracowanie energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylenia18/06/2013pobierzpobierz 
Budowa fundamentów30/04/2013pobierzpobierzpobierz
Blacha ocynkowana w kręgach28/03/2013pobierzpobierz 
Blacha ocynkowana21/01/2013pobierzpobierz 

FEERUM S.A. ubiegało się o dofinansowanie projektu pt. Zintegrowany kompleks magazynowo-suszarniczy oparty na opatentowanym rozwiązaniu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie: 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Łączna wartość projektu netto wynosi 13.840 tys. zł. Planowany okres realizacji projektu 19.12.2013 – 30.06.2015r.

Zapytania ofertowe

WyszczególnienieDataZapytanieFormularzWytyczne
Linia do walcowania profili09/09/2014pobierzpobierzZMIANA – termin składania ofert został przedłużony do dnia 25.09.2014 r.
Oprogramowanie typu CADMAN P22/07/2014pobierzpobierz 
System zrobotyzowanej obsługi gniazda prasy krawędziowej – 2M18/07/2014pobierzpobierz 
System zrobotyzowanej obsługi gniazda prasy krawędziowej – 3M18/07/2014pobierzpobierz 
System zrobotyzowanej obsługi wykrawarki młoteczkowej18/07/2014pobierzpobierz 
Oprogramowanie typu SolidWorks17/06/2014pobierzpobierz 
Automaty spawalniczy13/05/2014pobierzpobierzpobierz
Automat spawalniczy08/04/2014

Anulowano
07/05/2014
pobierzpobierzpobierz

Zapytania ofertowe

FEERUM S.A. zrealizowało projekt pt. Opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie: 1.4. Wsparcie projektów celowych. Łączna wartość projektu netto wynosi 8.057,6 tys. zł, a kwota dotacji 4.516,5 tys. zł. Projekt rozpoczął się 10.02.2014r. roku i trwał do 31.12.2015 roku.

WyszczególnienieDataZapytanieFormularzWytyczne
Dostawa okablowania08/10/2015pobierzpobierzpobierz
Blacha ocynkowana w kręgach 308/10/2015pobierzpobierz 
Blacha ocynkowana w kręgach05/10/2015pobierzpobierz 
Stal01/09/2015pobierzpobierz 
Elementy automatyki – czujniki napełnienia28/08/2015pobierzpobierz 
Elementy automatyki – softstarty28/08/2015pobierzpobierz 
Elementy automatyki – falowniki28/08/2015

Anulowano
w dniu 30/09/2015
pobierzpobierz 
Elementy automatyki – silniki28/08/2015pobierzpobierz 
Audyt zewnętrzny wydatkowania środków finansowych21/07/2015pobierzpobierzpobierz
pobierz
Wiotki płaszcz07/07/2015pobierzpobierzpobierz

2015-07-14
AKTUALIZACJA FORMULARZA KLAUZULI POUFNOŚCI
Tensometry03/06/2015pobierzpobierz 
Czujniki ciśnienia do pomiaru parcia materiału sypkiego w silosie26/02/2015pobierzpobierz 
Blacha w kręgach02/09/2014pobierzpobierz 
Usługi projektowe03/02/2014pobierzpobierz 
Usługi badawcze II30/01/2014pobierzpobierz 
Usługi badawcze I30/01/2014pobierzpobierz 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1.C

„Rozbudowa działu B+R szansą na rozwój działalności badawczo-rozwojowej Spółki Feerum S.A.” Niniejszym pragniemy poinformować, iż 30 czerwca 2014 r. została zakończona realizacja projektu pt. Rozbudowa działu B+R szansą na rozwój działalności badawczo-rozwojowej Spółki Feerum S.A. Na jego realizację Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 407 656,00 PLN.  Dotacja pozwoliła m.in. na zakup 63 środków trwałych, które zostaną wykorzystane do opracowywania innowacji produktowych. Nowe rozwiązania będą wdrażane do własnej działalności gospodarczej Spółki, przez co wzrośnie jej konkurencyjność na rynku krajowym oraz zagranicznym. Ponadto w ramach projektu zostały utworzone 3 nowe miejsca pracy. Kluczowe informacje: Okres realizacji: 1.01.2013-30.06.2014 r.
Wartość wydatków kwalifikowanych: 815 312,00 PLN Dofinansowanie: 407 656,00 PLN

Zapytania ofertowe

WyszczególnienieDataZapytanieFormularzWytyczneInformacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Drukarka 3D20/02/2014pobierzpobierz pobierz
Maszyna wytrzymałościowa i uniwersalny twardościomierz18/02/2014pobierzpobierz pobierz
Oprogramowanie typu SolidWorks20/11/2013pobierzpobierz pobierz
Specjalistyczne stacje robocze z oprogramowaniem dla pracowników B+R14/11/2013pobierzpobierz pobierz
Uniwersalna hydrauliczna maszyna wytrzymałościowa06/11/2013pobierz –
anulowane
pobierz  
Twardościomierz uniwersalny06/11/2013pobierz –
anulowane
pobierz  
Drukarki i kserokopiarki23/10/2013pobierzpobierz pobierz
UPS23/10/2013pobierzpobierz pobierz
Ploter23/10/2013pobierzpobierz pobierz
Stacje robocze typu IronCad wraz z oprogramowaniem23/10/2013pobierzpobierz pobierz
Stacje robocze typu Autodesk Inwentor23/10/2013pobierzpobierz pobierz
Macierz dysku09/10/2013pobierzpobierz pobierz
Infrastruktura
– zakup sprzętu
03/09/2013pobierzpobierz pobierz
Oprogramowanie typu Autodesk Inventor 2013 SLMPrzetarg anulowany
od dnia 03/06/2013

26/04/2013
pobierzpobierz  
Stacje robocze typu Autodesk Inwentor22/02/2013pobierzpobierz pobierz
Oprogramowanie IronCad
– 2 przetarg
05/02/2013pobierzpobierz pobierz
Serwer plików01/02/2013pobierzpobierz pobierz
Stacje robocze typu IronCad wraz z oprogramowaniem01/02/2013pobierzpobierz pobierz
Oprogramowania typu Autodesk Robot Structural Analysis 2013 i RM–WIN Statyka układów płaskich01/02/2013pobierzpobierz pobierz
pobierz

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2

„Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz wymiany informacji pomiędzy Feerum S.A. i firmami partnerskimi” Z dniem 31 października 2014 roku Spółka Feerum S.A. zakończyła z pełnym sukcesem realizację projektu pt. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz wymiany informacji pomiędzy firmą Feerum S.A. i firmami partnerskimi. Wdrożony innowacyjny system B2B obejmuje następujące procesy biznesowe:

  • proces wymiany cenników towarów pomiędzy Feerum S.A. a Partnerami;
  • proces składania zamówień na surowce i półprodukty;
  • proces wymiany dokumentów handlowych między współpracującymi firmami;
  • proces wystawiania i wymiany dokumentów magazynowych;
  • proces obsługi zgłoszeń reklamacyjnych;
  • proces uwierzytelniania dokumentów handlowych za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Wszystkie firmy, które zostały objęte innowacyjny, systemem B2B wykorzystują w ramach systemu bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym oraz realizują Elektroniczną Wymianę Danych w standardzie EDI. Kluczowe informacje: Okres realizacji: 1.02.2013-31.10.2014 r. Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 704 669,72 PLN Dofinansowanie: 849 259,86 PLN

Zapytania ofertowe

WyszczególnienieDataZapytanieFormularzWytyczne
Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego proces sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz wymiany informacji pomiędzy firmą Feerum S.A. i firmami partnerskimi13/06/2013pobierzpobierzpobierz
pobierz
Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego proces sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz wymiany informacji pomiędzy firmą Feerum S.A. i firmami partnerskimi07/06/2013

Anulowano
10/06/2013
   

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.6

„Wdrożenie opatentowanego spiralnego wymiennika ciepła w produkcji energooszczędnych suszarni zbożowych” Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż w dniu 31 grudnia 2014 roku Feerum S.A. zakończyła realizację projektu pt. Wdrożenie opatentowanego spiralnego wymiennika ciepła w produkcji energooszczędnych suszarni zbożowych. W ramach projektu Spółka wybudowała halę produkcyjną oraz zakupiła nowoczesny park maszynowy. Nowe środki trwałe pozwoliły na uruchomienie produkcji innowacyjnej energooszczędnej suszarni zbożowej z odzyskiem ciepła. Nowy produkt wdrożony w ramach projektu charakteryzuje się nowymi funkcjonalnościami i cechami, dzięki którym znacząco wyróżnia się na tle najlepszych produktów dostępnych obecnie na rynku światowym. Kluczowe informacje: Okres realizacji: 1.10.2012-31.12.2014 r.

Zapytania ofertowe

WyszczególnienieDataZapytanieFormularzWytyczne
Regały magazynowe – etap 412/08/2014pobierzpobierzzałącznik nr 1
załącznik nr 2 załącznik nr 3
Regały magazynowe przystosowane do magazynowania kręgów blachy11/02/2014pobierzpobierzpobierz
Zwijarka do profili wraz z oprzyrządowaniem23/01/2014pobierzpobierzpobierz
System zrobotyzowanej obsługi22/01/2014pobierzpobierz 
Wypalarka plazmowa19/12/2013 (korekta 07.01.2014)pobierz

pobierz
– anulowane
pobierz 
Regały magazynowe – etap 306/12/2013pobierzpobierz 
Wielofunkcyjne centrum frezarsko-tokarskie CNC21/11/2013pobierzpobierz 
Regały magazynowe – etap 204/11/2013pobierzpobierz 
Wypalarka plazmowaAnulowane
18/12/2013
pobierzpobierz 
Prasa mimośrodowa z oprzyrządowaniem25/10/2013pobierzpobierz 
Przecinarka taśmowa wraz z oprzyrządowaniem25/10/2013pobierzpobierz 
Regały magazynowe27/09/2013pobierzpobierzpobierz
Wykrawarka młoteczkowa31/07/2013pobierzpobierz 
Prasa krawędziowa 2 m31/07/2013pobierzpobierz 
Prasa krawędziowa 4 m31/07/2013pobierzpobierz 
Nowe wózki widłowe boczne 4-kierunkowe wysokiego składowania – 2 szt10/06/2013pobierzpobierz 
Regały magazynowe przystosowane do magazynowania kręgów blachy07/06/2013pobierzpobierz 
Nowe wózki widłowe czołowe zasilane gazem LPG – 1 szt07/06/2013pobierzpobierz 
Nowe wózki widłowe czołowe zasilane gazem LPG – 3 szt07/06/2013pobierzpobierz 
Wózki widłowe10/04/2013

Aktualizacja
18/04/2013

Anulowano
17/05/2013
pobierzpobierz 
Budowa hali05/04/2013pobierzpobierzpobierz
Prasa krawędziowa10/01/2013pobierzpobierz