Generalne wykonawstwo

Feerum S.A - generalne wykonawstwo

Od pomysłu do zysku!

Projektowanie, Generalne Wykonawstwo oraz wsparcie w uzyskaniu dotacji unijnych.
Większość projektów wykonujemy w roli Generalnego Wykonawcy – naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę od momentu powstawania koncepcji, poprzez prace projektowe, uzyskanie pozwoleń administracyjnych, budowę i montaż, aż po finalne przekazanie obiektu do użytkowania. Na każdym etapie inwestycji oferujemy profesjonale wsparcie i doradztwo. Do każdego projektu podchodzimy z pełnym zaangażowaniem. Projektujemy i realizujemy inwestycje w systemie Generalnego Wykonawstwa dla krajowych oraz zagranicznych Klientów.

Naszym przepisem na sukces jest efektywny podział ról.

Sztab FEERUM obejmuje inżynierów projektantów i konstruktorów, którzy w porozumieniu z Regionalnymi Kierownikami Sprzedaży, opracowują projekt właściwy oraz wizualizacje odpowiadające najwyższym oczekiwaniom Klientów. Projekty dostosowujemy do uwarunkowań geograficznych (gruntowych i sejsmicznych) tworząc najlepsze rozwiązania technologiczne. Współpracujemy z biurem projektowym, które posiada wszystkie uprawnienia niezbędne do tworzenia konstrukcji na całym świecie. Proponujemy najbardziej efektywne systemy magazynowania, transportu, załadunku i rozładunku ziarna. Kompleksowe zakłady przemysłu rolnego to nasza specjalność, potwierdzona 20 – letnim doświadczeniem.

Wskażemy jak uzyskać dotację, np. z funduszy unijnych. Mamy w tym procesie doświadczenie poparte kilkudziesięcioma realizacjami.

Jako Generalny Wykonawca bierzemy pełną odpowiedzialność za powstanie kompleksu suszarniczo – magazynowego razem z młynem lub mieszalnią pasz. Dział Realizacji Inwestycji FEERUM dba, aby kompleks magazynowy powstał według planowanego, sprawdzonego harmonogramu. Monitoruje przyjęte terminy i koordynuje wszystkie branże na budowie. Dział DRI jest ponadto w stałym kontakcie z Działem Produkcji, Działem Zaopatrzenia, a także z inspektorami budowalnymi, kierownikiem budowy, instytucjami administracji państwowej, grupami montażowymi i budowlanymi. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom w sterowaniu obiektem, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji jest tylko formalnością, ponieważ inteligentny odczyt przeciążenia urządzeń FEERUM (system automatycznego sterowania poprzez falowniki) pozwala uruchomić nawet największy obiekt do 2 dni po jego zbudowaniu.

Generalne Wykonawstwo FEERUM obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie koncepcji obiektu indywidualnie dostosowanej do potrzeb Klienta
  • pomoc lub pełnomocnictwo przy uzyskaniu pozwolenia na budowę
  • wykonanie projektu budowlanego
  • prace ziemno-fundamentowe
  • produkcja i transport elementów na plac budowy
  • montaż urządzeń
  • przeprowadzenie testów i próbnego uruchomienia
  • wdrożenie kompleksu suszarniczo – magazynowego i przekazanie go do użytku
  • szkolenie dla personelu obsługującego obiekt
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny