Silosy lejowe

Silosy lejowe przeznaczone są do tymczasowego magazynowania mokrego ziarna bezpośrednio po przyjęciu, a także długoterminowego przechowywania ziarna suchego. Najczęściej stosowane są jako silosy buforowe przy suszarniach i czyszczalniach.

Wysyp w kształcie leja pozwala szybko i bezobsługowo opróżnić silos. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń do wygarniania ziarna oraz nie ma potrzeby czyszczenia silosu wewnątrz, ponieważ ziarno zostaje rozładowane w całości grawitacyjnie. Lej chroni ponadto zawartość komory przed czynnikami zewnętrznymi.

W zależności od przeznaczenia, oferujemy silosy o rożnych kątach leja: 40˚, 50˚ i 60˚, średnicy od 1,9 do 8,6 m oraz objętości od 8 do ponad 1180 m³.

Posiadamy również silosy lejowe na materiały trudnousypowe, takie jak śruta czy makuch.

Silosy lejowe mogą być stawiane pojedynczo, w bateriach lub w gniazdach silosów, tworząc bazę suszarniczo – magazynową.