Silosy z wysypem bocznym

Stosujemy wysyp boczny zarówno w dużych, jak i małych zbiornikach. Wysyp boczny dla dużych zbiorników pozwala na grawitacyjny załadunek samochodów bez konieczności uruchamiania dodatkowych urządzeń transportujących. Takie rozwiązanie wymaga dodatkowego wzmocnienia zbiornika już na etapie tworzenia indywidulanego projektu.

Wysyp boczny dla małych zbiorników zalecamy stosować wszędzie tam, gdzie silos stawiany jest na adaptacyjnych fundamentach lub fundamentach bez kanału technologicznego pod przenośniki poziome. W silosach tych wykorzystujemy żmijkę wybierającą, dzięki której możliwe jest opróżnienie silosu nawet bezpośrednio na transport kołowy.