Rozdzielacze

https://feerum.pl/images/FEERUM_rozdzielacze.jpg

Rozdzielacz umożliwia skierowanie strumienia przemieszczanego materiału sypkiego na kilka dróg. Sterowanie rozdzielaczem odbywa się poprzez elektryczne, ręczne lub pneumatyczne przestawienie klapy.

Najważniejsze cechy rozdzielaczy:

 • Wykonane są ze stali ocynkowanej, o grubości 3 mm i 4 mm
 • Każdy rozdzielacz posiada czujnik położenia – wskazuje on aktualnie otwartą ścieżkę i eliminuje wszelkie pomyłki
 • Szczelna budowa i wysoka odporność na korozję
 • Większość modeli posiada otwór rewizyjny – służy jako wizjer i pozwala w łatwy sposób wyczyścić rozdzielacz
 • Rozdzielacze dostosowane są do pięciu średnic rur – 159 mm, 219 mm, 244 mm, 324 mm, 406 mm

Ze względu na kształt rozdzielacze dzielimy na:

 • Symetryczne dwudrogowe
 • Asymetryczne dwudrogowe (prawe i lewe)
 • Trzydrogowe
 • Rozdzielacze wielodrogowe – od 4 do 10 dróg

Zalety rozdzielacza z napędem elektrycznym:

 • Możliwość sterowania automatycznego lub ręcznego sterowania ścieżkami technologicznymi
 • Niskie zużycie energii elektrycznej
 • Prosta obsługa i sterowanie
 • Możliwość zamontowania motoreduktora z dyrektywą ATEX, dzięki czemu rozdzielacz może być używany w miejscach występowania zagrożenia wybuchem
 • Mogą pracować w miejscach występowania wysokich wahań temperatur


Zalety rozdzielacza z napędem ręcznym:

 • Możliwość montażu w miejscach zagrożenia wybuchem i środowiskach o wysokich wahaniach temperatur
 • Kompleksowy zestaw prowadzenia złożony z: linki stalowej, przelotki pod prowadzenie linek, zaciski linek, tablicy rozdzielacza z oznaczeniami, rączki do sterowania, uchwytów do montowania bezpośrednio na prowadnicy rozdzielacza
 • Dla ułatwienia użytkowania dostęp do prowadzenia znajduje się przeważnie na poziomie 1 m od gruntu

Zalety rozdzielacza z napędem pneumatycznym:

 • Możliwość sterowania automatycznego lub ręcznego
 • Prosty montaż i sterowanie
 • Niższe zużycie energii elektrycznej w porównaniu z rozdzielaczem elektrycznym
 • Możliwość podłączenia kilku rozdzielaczy do jednej magistrali sprężonego powietrza
 • Nie potrzebuje ciężkich kanałów pod kable
 • Niezawodność, odporność na przeciążenia
 • Możliwość montażu w miejscach zagrożenia wybuchem, w środowisku wilgotnym, zapylonym i miejscach, w których występują wysokie wahania temperatur
 • Nie potrzebuje smarowania i regulacji