Pozostałe

https://feerum.pl/images/FEERUM_armatura_pozosta%C5%82e.jpg

Do pozostałych elementów armatury FEERUM należy również śluza kurzowa oraz wybierak procentowy.

Śluza kurzowa – znajduje zastosowanie jako zamknięcie zbiorników zawierających produkty sypkie oraz cyklony. Szczelność zbiornika zostaje zachowana dzięki specjalnej budowie oraz uszczelnieniu go elastyczną wkładką.

Zalety śluzy kurzowej:

  • Niezawodność – wirnik zamontowany jest na wałku osadzonym na łożyskach tocznych
  • Prosta w obsłudze – możliwość sterowania ręcznie lub automatycznie
  • Możliwość zamontowania motoreduktora z dyrektywą ATEX, umożliwiającą montaż w miejscach zagrożenia wybuchem
  • Możliwość pracy w wysokich wahaniach temperatur

Wybierak procentowy

Urządzenie stosowane jest na wysypie jako zamknięcie zbiorników zawierających produkty sypkie. Pozwala na ocenę ilości wysypanego materiału, wysypywanie w sposób hermetyczny, ale przede wszystkim działa z określoną wydajnością – jak dozownik. Wydajność regulowana jest poprzez zmianę obrotów silnika (np. dzięki zastosowaniu falownika). Praca wybieraka polega na cyklicznym otwieraniu się i zamykaniu komór w wyniku obracania się wirnika z łopatami wewnątrz korpusu. Szczelność zbiornika zostaje zachowana dzięki specjalnej budowie i elastycznym wkładkom uszczelniającym.

Wybierak procentowy stosowany jest przeważnie w obiektach, gdzie wymagana jest szczególna kontrola ilości wysypywanego materiału. Feerum produkuje wybieraki procentowe w średnicach: 244 mm dla wydajności 80 t i 324 mm dla wydajności 130 t i 150 t oraz 406 mm (200t).

Zalety wybieraka procentowego:

  • Łatwy i szybki montaż
  • Wysoka odporność na korozję
  • Prosta obsługa i sterowanie
  • Możliwość zamontowania motoreduktora z dyrektywą ATEX, dzięki czemu urządzenie może być używane w miejscach zagrożenia wybuchem