Historia i perspektywy rozwoju

Założycielem FEERUM S.A. jest obecny prezes zarządu, Daniel Janusz. Firma, która powstała w 2002 w formule jednoosobowej działalności gospodarczej, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji projektowej służącej do produkcji suszarni zbożowych.

W 2004 powołano Feerum s.c., która zajmowała się produkcją i sprzedażą suszarni zbożowych, podnośników kubełkowych, przenośników taśmowych i połączeń technologicznych.

W tym samym roku Polska została członkiem Unii Europejskiej. Oznaczało to uruchomienie systemu dotacji unijnych zarówno dla przedsiębiorców rolnych, jak i dla firm obsługujących rolnictwo.

Zbudowane dzięki innowacyjności i rzetelności, zaufanie klientów oraz szybko rosnąca liczba zamówień, zaowocowały koniecznością zwiększenia mocy produkcyjnych. W 2005 roku firma wybudowała własny zakład w Chojnowie i uruchomiła w nim produkcję.

W tym czasie w portfolio zagranicznych realizacji FEERUM znajdowało się już kilka obiektów, m.in. w Rumunii i na Białorusi. W 2006 roku spółka otrzymała certyfikat ułatwiający ekspansję sprzedażową właśnie na Białorusi. W latach 2006 – 2015 spółka wyprodukowała i dostarczyła na rynek białoruski blisko 50 zespołów suszarniczo–magazynowych, w tym wiele o pojemnościach przekraczających 24 tys. ton ziarna.

W 2007 r. powołano do życia FEERUM S.A., która przejęła działalność Feerum s.c.

W 2008 roku rozpoczęto budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego, wraz z parkiem maszynowym i całą infrastrukturą, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE). Zakład oddano do użytku dwa lata później, co pozwoliło na wzbogacenie portfolio oferowanych produktów i zwiększenie mocy produkcyjnych.

W marcu 2013 roku Spółka pozyskała dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego B2B, integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz wymiany informacji pomiędzy Spółką i firmami partnerskimi.

W tym samym miesiącu Spółce przyznano dofinansowanie na rozbudowę działu badań i rozwoju. Dzięki temu FEERUM SA, jako jedyna tego typu firma w Polsce, dysponuje własnym Centrum Badawczo–Rozwojowym. Spółka rozwija współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi, testując projektowane rozwiązania we własnym, eksperymentalnym kompleksie suszarniczo-magazynowym o pojemności 20 tysięcy ton, zbudowanym przy zakładzie produkcyjnym Spółki w Chojnowie.

W dniu 10 maja 2013 roku Spółka zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W 2014 roku zakończyła się realizacja trzyletniego planu inwestycyjnego o łącznej wartości 34,4 mln zł. Jego celem była rozbudowa mocy produkcyjnych, rozwój sieci sprzedaży w kraju i za granicą oraz wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów, które zapewniły technologiczną przewagę rynkową i przyczyniły się do obniżenia kosztów produkcji.

W ramach realizacji tego programu w czerwcu 2014 roku została oddana do użytku hala magazynowo-produkcyjna o powierzchni 8,2 tys. m². Zakupione zostały nowe maszyny i urządzenia oraz wdrożony zintegrowany program zarządzania przedsiębiorstwem. Na finansowanie tych projektów Spółka pozyskała wsparcie z funduszy europejskich w wysokości blisko 13 mln zł. W wyniku tych inwestycji, Spółka podwoiła swoje moce produkcyjne i dysponuje obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych na świecie zakładów produkcyjnych w swoim sektorze.

Także w 2014 roku FEERUM S.A. otrzymała kolejne zezwolenie na działalność w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE). Spółka zaplanowała realizację do końca 2018 r. inwestycji w LSSE na poziomie 20 mln zł.

W tym samym roku FEERUM S.A. podpisała umowy na kolejne dotacje unijne w kwocie blisko 10,8 mln zł, przeznaczone na opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych oraz dalszą rozbudowę mocy produkcyjnych, dzięki m.in. budowie linii do walcowania profili.

Produkty oferowane przez FEERUM doceniają Klienci w 12 krajach. Oprócz wspomnianej już Białorusi i Rumunii, firma z powodzeniem zrealizowała inwestycje także w Niemczech, Bułgarii, na Ukrainie, Łotwie. W rekordowym czasie zaledwie 4 miesięcy, mimo burz piaskowych, silnych wichur i odległości ponad 8,5 tys. km wybudowany zespół suszarniczo–magazynowy w Mongolii. Ponadto w 2017 roku FEERUM zrealizowało pierwsze kontrakty w Czechach i na Słowacji.

W dniu 22 grudnia 2016 roku Spółka podpisała z National Food Reserve Agency z siedzibą w Dar es Salaam umowę na wybudowanie na terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych. Łączna wartość umowy wynosi 33,1mln USD. Umowa weszła w życie w grudniu 2017 roku, rozpoczynając realizację strategicznej decyzji spółki o wejściu na rynek afrykański.

W listopadzie 2018 roku Spółka podpisała z ukraińską firmą Epicentr K LLC dwie umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych, o łącznej wartości blisko 50 mln euro. Rekordowe kontrakty zostały zawarte w oparciu o kredyt dostawcy (program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu), z ubezpieczeniem Korporacji Ubezpieczeń Kontraktów Eksportowych i wykupem wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wpływy z tych umów szybko przesunęły Ukrainę na pozycję lidera w gronie partnerów zagranicznych FEERUM S.A.

Feerum S.A. konsekwentnie umacnia wiodącą pozycję innowacyjnej, dynamicznej i nowoczesnej firmy.