Automatyka

W zespołach suszarniczo-magazynowych FEERUM oferujemy inteligentne, w pełni automatyczne sterowanie wieloetapowym procesem przyjmowania, czyszczenia, suszenia i magazynowania ziarna.

System stale monitoruje właściwości przechowywanego ziarna i jego przepływ, a więc nie tylko informuje o pojawieniu się ewentualnych nieprawidłowości, ale też jednocześnie dostosowuje parametry pracy poszczególnych elementów zespołu tak, aby uniknąć awarii, nie dopuścić do przegrzania ziarna lub zatrzymania całego procesu. Nadzór nad pracą obiektu suszarniczo – magazynowego może być przeprowadzany tylko przez jednego operatora Cały przebieg pracy systemu monitorować można zdalnie korzystając z komputera lub smartfona.

Serwis online

Odpowiadamy za projekt, budowę od podstaw oraz uruchomienie zespołu suszarniczo – magazynowego, a przede wszystkim opiekujemy się nim cały czas, także po upływie okresu gwarancji.System monitoringu online w przypadku jakiegokolwiek problemu, pozwala naszym serwisantom zdalnie zdiagnozować sytuację i pomóc w rozwiązaniu ewentualnego problemu.

Dzielimy się wiedzą

Prowadzimy szkolenia dla operatorów naszych obiektów jeszcze przed ich oddaniem do użytku oraz, jeśli jest taka potrzeba, w trakcie ich wieloletniej pracy. Wypracowane rozwiązania są dziełem naszych inżynierów automatyków i elektryków. Zawsze są gotowi dokonać modyfikacji w systemie zgodnie z indywidulanymi potrzebami Klienta.

Jesteśmy liderem innowacji

We współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi stale udoskonalamy nasze produkty. Projektujemy, testujemy i wdrażamy unikalne, innowacyjne i chronione patentami rozwiązania. Wykorzystujemy do tego własne Centrum Badawczo-Rozwojowe – wszystkie produkty są tutaj wszechstronnie testowane, zanim trafią do oferty kierowanej do naszych Klientów.

Niezawodna elektryka

W szafach sterowniczych FEERUM wykorzystujemy wysokiej jakości komponenty firmy Eaton Electric. Wszystkie urządzenia zabezpieczone są odpowiednio dobraną aparaturą przeciwdziałającą przeciążeniom i zwarciom.

Monitoring temperatury

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanego ziarna, w silosach FEERUM stosujemy monitoring temperatury oparty na czujnikach firmy Dallas. Ilość czujników dobrana jest w zależności od średnicy silosu. Odczyt z certyfikowanych sond przekazywany jest do aplikacji sterującej obiektem, co pozwala na automatyczne uruchomienie przewietrzenia ziarna w silosie. Wskazania z sond mogą także być archiwizowane.