Raporty bieżące

2024

DataWyszczególnieniePobierz
28.05.2024RB 07/2024 – Informacja o rozwiązaniu pierwotnej i zawarciu nowej umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego.Pobierz
28.05.2024 RB 06/2024 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
22.05.2024RB 05/2024 – Wybór biegłego rewidentaPobierz
22.05.2024RB 04/2024 – Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2023Pobierz
29.03.2024RB 03/2024 – Zawarcie porozumienia przez spółkę zależną od Emitenta Pobierz
05.02.2024RB 02/2024 – Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczegoPobierz
05.01.2024RB 01/2024 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 rokuPobierz

2023

DataWyszczególnieniePobierz
07.12.2023RB 18/2023 – Informacja o zawarciu ugody z Krot-Plon sp. z o.o. dotyczącej żądania zapłaty przez Emitenta kar umownych i odszkodowania za nienależyte wykonanie umów.Pobierz
05.10.2023RB 17/2023 – Zmiana stanu posiadanych akcji EmitentaPobierz
01.09.2023RB 16/2023 – Zmiana stanu posiadanych akcji EmitentaPobierz
30.08.2023RB 15/2023 – Zmiana stanu posiadanych akcji EmitentaPobierz
21.07.2023RB 14/2023 – Zmiana stanu posiadanych akcji EmitentaPobierz
20.07.2023RB 13/2023 – Zmiana stanu posiadanych akcji EmitentaPobierz
19.07.2023RB 12/2023 – Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego.Pobierz
23.06.2023RB 11/2023 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2023 roku.Pobierz
Pobierz
23.06.2023RB 10/2023 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2023 roku.Pobierz
Pobierz
07.06.2023RB 09/2023 – Zmiana stanu posiadanych akcji EmitentaPobierz
29.05.2023RB 08/2023 – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 7/2023 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
26.05.2023RB 07/2023 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.Pobierz
Pobierz
24.05.2023RB 06/2023 – Zmiana stanu posiadanych akcji EmitentaPobierz
22.05.2023RB 05/2023 – Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2022Pobierz
19.05.2023RB 04/2023 – Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczegoPobierz
19.05.2023RB 03/2023 – Zmiana stanu posiadanych akcji EmitentaPobierz
19.05.2023RB 02/2023 – Zmiana stanu posiadanych akcji EmitentaPobierz
12.01.2023RB 01/2023 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku Pobierz

2022

DataWyszczególnieniePobierz
28.11.2022RB 19/2022 – Informacja o zawarciu umów na wykonanie obiektów magazynowo-suszarniczychPobierz
28.11.2022RB 18/2022 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A.Pobierz
27.09.2022RB 17/2022 – Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczegoPobierz
30.08.2022RB 16/2022 – Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy sprzedaży urządzeńPobierz
30.06.2022RB 15/2022 – Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneksu dotyczącego limitu kredytowego na transakcje pochodnePobierz
30.06.2022RB 14/2022 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa KrajowegoPobierz
22.06.2022RB 13/2022 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2022 rokuPobierz
Pobierz
22.06.2022RB 12/2022 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 rokuPobierz
Pobierz
18.05.2022RB 10/2022 – Wybór biegłego rewidentaPobierz
18.05.2022RB 09/2022 – Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2021Pobierz
26.04.2022RB 08/2022 – Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczegoPobierz
28.02.2022RB 07/2022 – Powołanie Członka Rady NadzorczejPobierz
Pobierz
28.02.2022RB 06/2022 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lutego 2022 rokuPobierz
Pobierz
28.02.2022RB 05/2022 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 lutego 2022 roku.Pobierz
Pobierz
15.02.2022RB 04/2022 – Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczegoPobierz
02.02.2022RB 03/2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.Pobierz
Pobierz
25.01.2022RB 02/2022 – Zawarcie umowy sprzedaży urządzeńPobierz
11.01.2022RB 01/2022 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 rokuPobierz

2021

DataWyszczególnieniePobierz
25.11.2021RB 14/2021 – Zawarcie umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną Emitenta oraz przystąpienie przez Emitenta do długu spółki zależnejPobierz
03.11.2021RB 13/2021 – Rezygnacja Członka Rady NadzorczejPobierz
29.06.2021RB 12/2021 – Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczegoPobierz
25.06.2021RB 11/2021 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A.Pobierz
25.06.2021RB 10/2021 – Zawarcie umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A. oraz przystąpienie przez spółkę zależną Emitenta do długu EmitentaPobierz
21.06.2021RB 09/2021 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 rokuPobierz
Pobierz
21.06.2021RB 08/2021 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2021 rokuPobierz
Pobierz
17.06.2021RB 07/2021 – Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneksu dotyczącego limitu kredytowego na transakcje pochodnePobierz
27.05.2021RB 06/2021 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa KrajowegoPobierz
24.05.2021RB 05/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.Pobierz
Pobierz
13.05.2021RB 04/2021 – Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2020Pobierz
10.05.2021RB 03/2021 – Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneksu do umowy limitu kredytowego na transakcje pochodnePobierz
28.04.2021RB 02/2021 – Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska S.A.Pobierz
07.01.2021RB 01/2021 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 rokuPobierz

2020

DataWyszczególnieniePobierz
30.12.2020RB 45/2020 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa KrajowegoPobierz
30.12.2020RB 45/2020 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa KrajowegoPobierz
01.12.2020RB 44/2020 – Odstąpienie od umowy znaczącejPobierz
29.10.2020RB 43/2020 – Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa KrajowegoPobierz
04.09.2020RB 42/2020 – Informacja o zawarciu umowy znaczącejPobierz
04.09.2020RB 41/2020 – Zawarcie warunkowej umowy znaczącejPobierz
31.08.2020RB 40/2020 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 rokuPobierz
Pobierz
31.08.2020RB 39/2020 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 rokuPobierz
Pobierz
Pobierz
19.08.2020RB 38/2020 – Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartościPobierz
18.08.2020RB 37/2020 – Zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z KUKEPobierz
14.08.2020RB 36/2020 – Zawarcie umowy wykupu wierzytelności z Bankiem Gospodarstwa KrajowegoPobierz
05.08.2020RB 35/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.Pobierz
Pobierz
Pobierz
22.07.2020RB 34/2020 – Zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z KUKEPobierz
20.07.2020RB 33/2020 – Zawarcie aneksów do umowy kredytowej oraz umów zastawniczych z Santander Bank Polska S.A.Pobierz
16.07.2020RB 32/2020 -Spełnienie się warunków zawieszających wejście w życie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy znaczącej oraz rozwiązanie umowy ubezpieczenia z KUKEPobierz
16.07.2020RB 31/2020 – Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa KrajowegoPobierz
30.06.2020RB 30/2020 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A.Pobierz
30.06.2020RB 29/2020 – Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta. Powołanie Komitetu AudytuPobierz
30.06.2020RB 28/2020 – Powołanie dotychczasowych Członków Zarządu na kolejną kadencjęPobierz
Pobierz
29.06.2020RB 27/2020 – Wypłata dywidendy za rok 2019Pobierz
29.06.2020RB 26/2020 – Odwołanie i powołanie Członków Rady NadzorczejPobierz
Pobierz
29.06.2020RB 25/2020 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 czerwca 2020 rPobierz
Pobierz
29.06.2020RB 24/2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2020 rokuPobierz
Pobierz
26.06.2020RB 23/2020 – Zgłoszenie kandydata na Członka Rady NadzorczejPobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
25.06.2020RB 22/2020 – Zawarcie warunkowego porozumienia w sprawie rozwiązania umowy znaczącejPobierz
25.06.2020RB 21/2020 – Zawarcie aneksu do umowy znaczącejPobierz
02.06.2020RB 20/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.Pobierz
Pobierz
29.05.2020RB 19/2020 – Wybór biegłego rewidentaPobierz
29.05.2020RB 18/2020 – Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2019Pobierz
22.05.2020RB 17/2020 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 rokuPobierz
21.05.2020RB 16/2020 – Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy limitu kredytowego na transakcje pochodnePobierz
21.05.2020RB 15/2020 – Zawarcie umowy finansowania z Bankiem Gospodarstwa KrajowegoPobierz
15.05.2020RB 14/2020 – Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartościPobierz
13.05.2020RB 13/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019Pobierz
12.05.2020RB 12/2020 – Zawarcie umowy wykupu wierzytelności z Bankiem Gospodarstwa KrajowegoPobierz
28.04.2020RB 11/2020 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa KrajowegoPobierz
27.04.2020RB 10/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019Pobierz
23.04.2020RB 09/2020 – Informacja na temat zaliczek płatnych na podstawie umów znaczącychPobierz
07.04.2020RB 08/2020 – Informacja o zawarciu umowy znaczącejPobierz
01.04.2020RB 07/2020 – Opóźnienie kontrahenta w zapłacie zaliczekPobierz
24.03.2020RB 06/2020 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem GospodarstwaPobierz
21.02.2020RB 05/2020 – Zawarcie aneksu do umowy znaczącejPobierz
21.02.2020RB 04/2020 – Zawarcie aneksu do umowy znaczącejPobierz
14.02.2020RB 03/2020 – Zapłata zaliczki zgodnie z postanowieniami umowy znaczącejPobierz
31.01.2020RB 02/2020 – Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa KrajowegoPobierz
10.01.2020RB 01/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 rokuPobierz

2019

DataWyszczególnieniePobierz
23.12.2019RB 41/2019 – Zawarcie umów ubezpieczenia z KUKEPobierz
20.12.2019RB 40/2019 – Zawarcie znaczącej umowyPobierz
20.12.2019RB 39/2019 – Zawarcie znaczącej umowyPobierz
19.12.2019RB 38/2019 – Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartościPobierz
22.11.2019RB 37/2019 – Spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie znaczącejPobierz
21.11.2019RB 36/2019 – Zwolnienie zabezpieczeń spłaty kredytu obrotowego w Banku Gospodarstwa KrajowegoPobierz
20.11.2019RB 35/2019 – Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartościPobierz
06.11.2019RB 34/2019 – Otrzymanie wezwania do zapłaty od podwykonawcówPobierz
05.11.2019RB 33/2019 – Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartościPobierz
28.10.2019RB 32/2019 – Zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z KUKEPobierz
16.10.2019RB 31/2019 – Zawarcie umowy finansowania z Bankiem Gospodarstwa KrajowegoPobierz
16.10.2019RB 30/2019 – Zawarcie znaczącej umowyPobierz
16.10.2019RB 29/2019 – Zawarcie umowy wykupu wierzytelności z Bankiem Gospodarstwa KrajowegoPobierz
02.10.2019RB 28/2019 – Odwołanie i udzielenie prokuryPobierz
26.09.2019RB 27/2019 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowejPobierz
23.09.2019RB 26/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 rokuPobierz
31.07.2019RB 25/2019 – Spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w aneksie do umowy znaczącejPobierz
31.07.2019RB 24/2019 – Zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z KUKEPobierz
24.07.2019RB 23/2019 – Zapłata zaliczki zgodnie z postanowieniami umowy znaczącejPobierz
09.07.2019RB 22/2019 – Zawarcie warunkowego aneksu do umowy znaczącejPobierz
05.07.2019RB 21/2019 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowejPobierz
02.07.2019RB 20/2019 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowejPobierz
10.06.2019RB 19/2019 – Powołanie Członka Rady NadzorczejPobierz
Pobierz
10.06.2019RB 18/2019- Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2019 rokuPobierz
Pobierz
10.06.2019RB 17/2019 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2019 rokuPobierz
Pobierz
07.06.2019RB 16/2019 – Rezygnacja Członka Rady NadzorczejPobierz
07.06.2019RB 15/2019 – Zgłoszenie kandydata na Członka Rady NadzorczejPobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
03.06.2019RB 14/2019 – Korekta Sprawozdania Zarządu z działalności Feerum S.A. i Grupy Kapitałowej Feerum S.A. za 2018 rokPobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
29.05.2019RB 13/2019 – Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartościPobierz
14.05.2019RB 12/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A..Pobierz
Pobierz
07.05.2019RB 11/2019 – Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018.Pobierz
30.04.2019RB 10/2019 – Zawarcie znaczącej umowy.Pobierz
25.04.2019RB 09/2019 – Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości.Pobierz
04.04.2019RB 08/2019 – Otrzymanie zgody Banku Polska Kasa Opieki S.A. na zaciągnięcie kredytu.Pobierz
11.03.2019RB 07/2019 – Otrzymanie pozwu KROT-PLON Sp. z o.o.Pobierz
08.03.2019RB 06/2019 – Zawarcie umowy Kredytowej z Bankiem Gospodarstwa KrajowegoPobierz
06.03.2019RB 05/2019 – Zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z KUKEPobierz
06.03.2019RB 04/2019 – Zawarcie umowy znaczącejPobierz
28.02.2019RB 03/2019 – Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartościPobierz
11.01.2019RB 02/2019 – Zapłata zaliczki zgodnie z postanowieniami umowy znaczącejPobierz
11.01.2019RB 01/2019 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 rokuPobierz

2018

DataWyszczególnieniePobierz
20.12.2018RB 33/2018 – Zawarcie umowy ubezpieczenia z KUKEPobierz
20.12.2018RB 32/2018 – Zawarcie umowy ubezpieczenia z KUKEPobierz
20.12.2018RB 31/2018 – Spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie znaczącejPobierz
20.12.2018RB 30/2018 – Spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie znaczącejPobierz
13.12.2018RB 29/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MARPobierz
Pobierz
12.12.2018RB 28/2018 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.Pobierz
04.12.2018RB 27/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MARPobierz
Pobierz
28.11.2018RB 26/2018 – Zawarcie znaczącej umowyPobierz
28.11.2018RB 25/2018 – Zawarcie znaczącej umowyPobierz
28.11.2018RB 24/2018 – Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartościPobierz
14.11.2018RB 23/2018 – Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznejPobierz
Pobierz
14.11.2018RB 22/2018 – Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznejPobierz
Pobierz
09.11.2018RB 21/2018 – Zawarcie aneksu do umowy o multilinięPobierz
15.10.2018RB 20/2018 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowejPobierz
18.09.2018RB 19/2018 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raport za I półrocze 2018 rokuPobierz
04.09.2018RB 18/2018 – Zawarcie aneksów do umów kredytowych zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.Pobierz
28.08.2018RB 17/2018 – Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MARPobierz
Pobierz
Pobierz
06.08.2018RB 16/2018 – Zawarcie aneksu do umowy o multilinięPobierz
25.07.2018RB 15/2018 KOREKTA – Korekta Raportu Bieżącego 15/2018 Zawarcie umowy kredytowej oraz aneksów do umów kredytowychPobierz
20.07.2018RB 15/2018 Zawarcie umowy kredytowej oraz aneksów do umów kredytowychPobierz
19.07.2018RB 14/2018 Potwierdzenie wypowiedzenia umowy z NCBiR dotyczącej dofinansowania projektu badawczo-rozwojowegoPobierz
29.06.2018RB 13/2018 Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartościPobierz
28.06.2018RB 12/2018 Zawarcie aneksu do umowy kredytowejPobierz
18.06.2018RB 11/2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2018 rokuPobierz
Pobierz
18.06.2018RB 10/2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2018 rokuPobierz
Pobierz
22.05.2018RB 09/2018 Zawarcie umowy faktoringowejPobierz
22.05.2018RB 08/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.Pobierz
Pobierz
21.05.2018RB 07/2018 Wybór biegłego rewidentaPobierz
21.05.2018RB 06/2018 Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2017Pobierz
30.04.2018RB 05/2018 Zawarcie aneksu do umowy kredytowejPobierz
23.04.2018RB 04/2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017Pobierz
26.02.2018RB 03/2018 Otrzymanie zaliczki w ramach umowy o znaczącej wartościPobierz
13.02.2018RB 02/2018 Zawarcie aneksu do umowy kredytowejPobierz
05.01.2018RB 01/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 rokuPobierz

2017

DataWyszczególnieniePobierz
22.12.2017RB 37/2017 Otrzymanie zamówienia o znaczącej wartościPobierz
08.12.2017RB 36/2017 Zawarcie umów o znaczącej wartościPobierz
01.12.2017RB 35/2017 Zawarcie aneksu do umowy kredytowejPobierz
24.11.2017RB 34/2017 Akceptacja przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znaczącej umowyPobierz
16.11.2017RB 33/2017 Zawarcie z NCBiR umowy dotyczącej dofinansowania projektu badawczo-rozwojowegoPobierz
07.11.2017RB 32/2017 Zmiany w składzie Komitetu AudytuPobierz
30.10.2017RB 31/2017 Zmiana w składzie Rady NadzorczejPobierz
Pobierz
30.10.2017RB 30/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 października 2017 rokuPobierz
Pobierz
30.10.2017RB 29/2017 Uchwały podjęte prze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 października 2017 rokuPobierz
Pobierz
24.10.2017RB 28/2017 Powołanie Komitetu Audytu Pobierz
Pobierz
24.10.2017RB 27/2017 Zmiana decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na prowadzenie przez Emitenta działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy EkonomicznejPobierz
17.10.2017RB 26/2017 Zawarcie aneksów do umów kredytowych zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.Pobierz
09.10.2017RB 25/2017 Zawarcie aneksu do umowy kredytowejPobierz
03.10.2017RB 24/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.Pobierz
Pobierz
12.09.2017RB 23/2017 z dnia 12.09.2017 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku Pobierz
08.08.2017RB 22/2017 z dnia 08.08.2017 KOREKTA II – Korekta Raportu Bieżącego Nr 22/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2017 rokuPobierz
Pobierz
27.06.2017RB 22/2017 KOREKTA z dnia 27.06.2017 Korekta Raportu Bieżącego Nr 22/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2017 rokuPobierz
Pobierz
26.06.2017RB 22/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2017 roku.Pobierz
Pobierz
26.06.2017RB 21/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2017 roku.Pobierz
Pobierz
08.06.2017RB 20/2017 Zawarcie aneksów do umów kredytowychPobierz
29.05.2017RB 19/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.Pobierz
Pobierz
26.05.2017RB18/2017 Wybór biegłego rewidentaPobierz
26.05.2017RB17/2017 Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2016Pobierz
18.05.2017RB16/2017 Zawarcie aneksu do umowy o znaczącej wartościPobierz
18.05.2017RB15/2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2017Pobierz
21.04.2017RB14/2017 Zawarcie umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.Pobierz
24.03.2017RB13/2017 Umorzenie postępowania w sprawie o zapłatę z powództwa KROT-PLON Sp. z o.o.Pobierz
10.03.2017RB12/2017 Stwierdzenie częściowej nieważności decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy EkonomicznejPobierz
06.03.2017RB11/2017 Zawarcie umowy o znaczącej wartościPobierz
06.03.2017RB10/2017 Zawarcie umowy o znaczącej wartościPobierz
03.03.2017RB 9/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym ZgromadzeniuPobierz
Pobierz
03.03.2017RB 8/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 marca 2017 rokuPobierz
Pobierz
02.03.2017RB 7/2017 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPobierz
Pobierz
Pobierz
06.02.2017RB 6/2017 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPobierz
Pobierz
13.01.2017RB5/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 rokuPobierz
11.01.2017RB4/2017 Zawarcie umowy oferowania akcjiPobierz
11.01.2017RB 3/2017 Uzasadnienie wyłączenia prawa poboruPobierz
Pobierz
Pobierz
10.01.2017RB 2/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.Pobierz
Pobierz
10.01.2017RB1/2017 Zawarcie umowy o znaczącej wartościPobierz

2016

DataWyszczególnieniePobierz
22.12.2016RB19/2016 Korekta raportu bieżącegoPobierz
22.12.2016RB 19/2016 Zawarcie znaczącej umowyPobierz
22.12.2016RB 18/2016 Korekta raportu bieżącego nr 18/2016Pobierz
22.12.2016RB 18/2016 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MARPobierz
22.12.2016RB 17/2016 Korekta raportu bieżącego nr 17/2016Pobierz
22.12.2016RB 17/2016 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MARPobierz
22.12.2016RB 16/2016 Korekta raportu bieżącego nr 16/2016Pobierz
22.12.2016RB 16/2016 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MARPobierz
22.12.2016RB 15/2016 Zawiadomienie o nabyciu akcji emitentaPobierz
20.12.2016RB 14/2016 Zawiadomienie o nabyciu akcji emitentaPobierz
17.11.2016RB 13/2016 Otrzymanie zamówień o znaczącej wartościPobierz
10.11.2016RB 12/2016 Uzyskanie dofinansowania projektu badawczo-rozwojowegoPobierz
09.11.2016RB 11/2016 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2016 rokuPobierz
28.08.2016RB 10/2016 Zawarcie umowy inwestycyjnej przez Spółkę.Pobierz
13.07.2016RB 9/2016 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w FEERUM S.A.Pobierz
01.07.2016RB 8/2016 Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczymPobierz
30.06.2016RB 7/2016 Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rPobierz
30.06.2016RB 6/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ZgromadzeniuPobierz
Pobierz
30.06.2016RB 5/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne ZgromadzeniePobierz
Pobierz
02.06.2016RB 4/2016 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał ZWZ oraz proponowaną zmianą StatutuPobierz
Pobierz
02.06.2016RB 3/2016 Wybór biegłego rewidentaPobierz
30.05.2016RB 2/2016 Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto FEERUM S.A. za rok obrotowy 2015Pobierz
01.02.2016RB 1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.Pobierz


2015

DataWyszczególnieniePobierz
18.09.2015RB 18/2015 Zawarcie znaczącej umowy – umowy pożyczkiPobierz
04.09.2015RB 17/2015 Zawarcie aneksu do znaczącej umowyPobierz
13.08.2015RB 16/2015 Zmiana stanu posiadanych akcji EmitentaPobierz
13.08.2015RB 15/2015 Zmiana stanu posiadanych akcji EmitentaPobierz
10.08.2015RB 14/2015 Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I półrocze 2015Pobierz
03.07.2015RB 13/2015 Zawarcie znaczącej umowyPobierz
24.06.2015RB 12/2015 Zawarcie znaczącej umowyPobierz
19.06.2015RB 11/2015 Zawarcie umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A., które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowyPobierz
17.06.2015RB 10/2015 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
29.04.2015RB 9/2015 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rokPobierz
29.04.2015RB 8/2015 Wybór Zarządu FEERUM S.A. na kolejną kadencjęPobierz
29.04.2015RB 7/2015 Wybór Rady Nadzorczej FEERUM S.A. na kolejną kadencjęPobierz
28.04.2015RB 6/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ZgromadzeniuPobierz
Pobierz
28.04.2015RB 5/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne ZgromadzeniePobierz
08.04.2015RB 3/2015 Korekta raportu bieżącego nr 3/2015 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.Pobierz
Pobierz
01.04.2015RB 4/2015 Otrzymanie zamówienia o znacznej wartościPobierz
31.03.2015RB 3/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.Pobierz
Pobierz
13.03.2015RB 2/2015 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2014 rokPobierz
13.03.2015RB 1/2015/Korekta raportu bieżącego nr 1/2015Pobierz
28.01.2015RB 1/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 rokuPobierz


2014

DataWyszczególnieniePobierz
17.12.2014RB 40/2014 Zawarcie znaczącej umowyPobierz
05.12.2014RB 39/2014 Odwołanie Członka ZarząduPobierz
29.04.2015RB 38/2014 Powołanie członka Rady Nadzorczej Feerum S.A.Pobierz
26.11.2014RB 37/2014 Lista akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpółkiPobierz
Pobierz
26.11.2014RB 36/2014 Treść uchwał NWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 26 listopada 2014 r.Pobierz
Pobierz
26.11.2014RB 35/2014 Zawarcie znaczącej umowyPobierz
20.11.2014RB 34/2014 Zawarcie znaczącej umowyPobierz
17.11.2014RB 33/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.Pobierz
Pobierz
30.10.2014RB 32/2014 Rezygnacja Członka Rady NadzorczejPobierz
28.10.2014RB 31/2014 Zawezwanie do próby ugodowej przez KROT-PLON Sp. z o.o.Pobierz
17.10.2014RB 30/2014 Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.Pobierz
21.08.2014RB 29/2014 Umowa znacząca FEERUM S.A. z NCBiRPobierz
20.06.2014RB 28/2014 Umowa znacząca FEERUM S.A. z PARPPobierz
20.06.2014RB 27/2014 Zawarcie znaczącej umowyPobierz
18.06.2014RB 26/2014 Zawarcie znaczącej umowyPobierz
18.06.2014RB 25/2014 Informacja poufna – udzielenie zezwolenia na działalność Spółki na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy EkonomicznejPobierz
13.06.2014RB 24/2014 Rejestracja połączenia Emitenta z innymi podmiotamiPobierz
15.05.2014RB 23/2014 Informacja poufna – projekt Spółki Zintegrowany kompleks magazynowo-suszarniczy oparty na opatentowanym rozwiązaniu rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna GospodarkaPobierz
08.05.2014RB 22/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 06.05.2014 r.Pobierz
Pobierz
06.05.2014RB 21/2014 Treść uchwał NWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 06.05.2014 Pobierz
Pobierz
06.05.2014RB 20/2014 Stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia spółekPobierz
03.05.2014RB 19/2014 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółekPobierz
17.04.2014RB 18/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 16.04.2014r.Pobierz
Pobierz
16.04.2014RB 17/2014 Treść uchwał ZWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 16.04.2014Pobierz
Pobierz
09.04.2014RB 16/2014 Informacja poufna – projekt Spółki „Opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych” rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna GospodarkaPobierz
03.04.2014RB 15/2014 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółekPobierz
03.04.2014RB 14/2014 Projekty uchwał walnego zgromadzeniaPobierz
03.04.2014RB 13/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Feerum S.A.Pobierz
03.04.2014RB 12/2014 Podjęcie decyzji o zamiarze połączeniaPobierz
Pobierz
20.03.2014RB 11/2014 Projekty uchwał walnego zgromadzeniaPobierz
20.03.2014RB 10/2014 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.Pobierz
18.03.2014RB 09/2014  Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
18.03.2014RB 08/2014 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
25.02.2014RB 07/2014 Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rokPobierz
06.02.2014RB 06/2014 Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczny głosów w SpółcePobierz
15.01.2014RB 05/2014 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
14.01.2014RB 04/2014 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
14.01.2014RB 03/2014 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
14.01.2014RB 02/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 rokuPobierz
14.01.2014RB 01/2014 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 rokuPobierz


2013

DataWyszczególnieniePobierz
13.12.2013RB 43/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
13.12.2013RB 42/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
30.10.2013RB 41/2013 Zawarcie znaczącej umowyPobierz
29.10.2013RB 40/2013 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2013Pobierz
25.10.2013RB 39/2013 Zawarcie znaczącej umowyPobierz
22.10.2013RB 38/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
21.10.2013RB 37/2013 Zmiana prognozy na rok 2013Pobierz
26.08.2013RB 36/2013 Zawarcie umów znaczących z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.Pobierz
06.08.2013RB 35/2013 Zmiana terminu przekazywania raportu półrocznego za 2013 rokPobierz
26.07.2013RB 34/2013 Zawarcie umowy znaczącej z BNP Paribas S.A.Pobierz
22.07.2013RB 33/2013 Odwołanie i Powołanie osób nadzorujących Feerum S.A.Pobierz
22.07.2013RB 32/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 22.07.2013 r.Pobierz
Pobierz
22.07.2013RB 31/2013 Treść uchwał ZWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 22.07.2013 r.Pobierz
Pobierz
03.07.2013RB 30/2013 Zmiana stanu posiadanych akcji EmitentaPobierz
26.06.2013RB 29/2013 Projekty uchwał walnego zgromadzeniaPobierz
Pobierz
26.06.2013RB 28/2013 Zwołanie walnego zgromadzenia Feerum S.A.Pobierz
25.06.2013RB 27/2013 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.Pobierz
18.06.2013RB 26/2013 Zawarcie umowy z animatorem emitentaPobierz
18.06.2013RB 25/2013 Animator rynku dla akcji spółki FEERUMPobierz
10.06.2013RB 24/2013 Projekty uchwał walnego zgromadzeniaPobierz
Pobierz
06.06.2013RB 23/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
03.06.2013RB 22/2013 Zmiana stanu posiadanych akcji emitentaPobierz
29.05.2013RB 21/2013 Zwołanie walnego zgromadzenia Feerum S.A.Pobierz
28.05.2013RB 20/2013 Rejestracja akcji w KDPWPobierz
23.05.2013RB 19/2013 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji FEERUM S.A. i ustalenie pierwszego dnia notowań oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii EPobierz
23.05.2013RB 18/2013 Rejestracja akcji w KDPWPobierz
23.05.2013RB 17/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
23.05.2013RB 16/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
22.05.2013RB 15/2013 Prognoza na rok 2013Pobierz
21.05.2013RB 14/2013 Zmiana stanu posiadanych akcji EmitentaPobierz
21.05.2013RB 13/2013 Umowa znacząca FEERUM S.A. z Polską Agencją Rozwoju PrzedsiębiorczościPobierz
20.05.2013RB 12/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
20.05.2013RB 11/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymiPobierz
20.05.2013RB 10/2013 Zmiana stanu posiadanych akcji emitentaPobierz
16.05.2013RB 9/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowegoPobierz
15.05.2013RB 8/2013 Umowa znacząca FEERUM S.A. z KAZEX-PLUS Andrzej BajorPobierz
14.05.2013RB 7/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w2013 rokuPobierz
14.05.2013RB 6/2013 Udzielenie prokury łącznejPobierz
09.05.2013RB 5/2013 Rejestracja PDA w KDPWPobierz
09.05.2013RB 4/2013 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Feerum S.A. i ustalenie pierwszego dnia notowańPobierz
09.05.2013RB 3/2013 Zakończenie oferty publicznej akcji Feerum S.A.Pobierz
08.05.2013RB 2/2013 Dopuszczenie akcji Feerum S.A. do obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.Pobierz
08.05.2013RB 1/2013 Przystąpienie do systemu ESPIPobierz