Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe FEERUM przedstawia poniższa tabela:

mln PLN2013201420152016201720182019202020212022
Przychody netto ze sprzedaży90,665,4109,339,486,7108,7240,2109,6120,569,6
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)13,67,19,5-5,2 5,3 -3,4 22,3 -7,2 1,8 6,9
EBITDA16,511,516,5 4,214,1 6,0 32,5 2,1 9,113,6
Zysk netto12,06,98,9-4,6 3,6-1,9 19,7 -7,9 1,7 3,7
Źródło: Zaudytowane sprawozdania finansowe 2013-2022.