Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe FEERUM przedstawia poniższa tabela:

mln PLN201320142015
Przychody netto ze sprzedaży90,665,4109,3
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)13,67,19,5
EBITDA16,511,516,5
Zysk netto12,06,98,9


Poniżej dane archwialne.

mln PLN201020112012Zmiana
2011/2012
Przychody netto ze sprzedaży34,951,255,6+8,6%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)5,64,19,2+124,4%
EBITDA7,66,511,8+81,5%
Zysk netto4,03,18,1+161,3%
Źródło: Zaudytowane sprawozdania finansowe 2010-2012.