O cyklu ciągłym

Specjalna budowa suszarni ogranicza do minimum straty ciepła, ułatwia odparowanie wilgoci i ogranicza wyciąganie na zewnątrz pyłów i drobnych cząstek.

Wyróżniamy 3 standardowe typy suszarni SG:

SGG – opalana gazem ziemnym lub płynnym
SGO – opalana olejem opałowym lekkim bez wymiennika ciepła (wysuszony w niej materiał nie może być używany w przemyśle spożywczym)
SGOw – opalana olejem opałowym lekkim z wymiennikiem ciepła

Standardowe wyposażenie suszarni SG

 1. Wysyp suszarni z systemem kołyskowym z napędem elektrycznym lub pneumatycznym
 2. Wentylatory osiowe
 3. Kolumna zasypowa z daszkami wlotowymi i wylotowymi
 4. Bufor zasypowy z czujnikami napełnienia MAX i MIN
 5. Klapy zamykające wentylatory – automatyczne
 6. Palnik
 7. Kanał palnika
 8. Kanał mieszania gorącego powietrza
 9. Kanał wylotowy wilgotnego powietrza
 10. Klapy kanału chłodzącego
 11. Włazy obsługowe i bezpieczeństwa
 12. Słupy nośne suszarni
 13. System komunikacji podstawowy
 14. Pobieracz prób wraz z zasuwą ręczną przy wysypie
 15. Komplet łączników
 16. Komplet kotew mocujących

Dodatkowe wyposażenie suszarni SG

 1. Podest spoczynkowy nad buforem suszarni
 2. Tłumiki na wentylatory osiowe wraz z konstrukcją wsporczą
 3. Podesty obsługowe do wysypu suszarni
 4. Cyklowentylatory osiowe
 5. Kolana kierunkowe wentylatorów osiowych
 6. System rur odprowadzający zanieczyszczenia drobne
 7. Przenośnik ślimakowy odprowadzający zanieczyszczenia
  z cyklowentylatorów górnych
 8. Przesłony sekcji suszących

Prezentacja obiektu 3D