Konstrukcje nośne

https://feerum.pl/images/FEERUM_konstrukcje_no%C5%9Bne.jpg

Są to konstrukcje wsporcze dla różnego rodzaju urządzeń, między innymi urządzeń transportujących. Portfolio konstrukcji nośnych zwiększa się wraz z projektowaniem nowych, innowacyjnych produktów FEERUM.

Najczęściej stosowane konstrukcje wsporcze FEERUM:

Estakada skręcana

https://feerum.pl/images/FEERUM_konstrukcje_no%C5%9Bne_1.jpg

Służy do podtrzymywania przenośników poziomych oraz umożliwia ich obsługę. Najczęściej stosowana jest nad silosami, ale służy także jako estakada. Jest prowadzona ponad terenem lub nad silosami na specjalnych słupach wsporczych albo podporach.

Konstrukcja wymaga podparcia co 7 m, a przy wykorzystaniu dodatkowych stężeń co 10 m, ma szerokość 1,46 m (w części centralnej 2,15 m) w całości skręcana z cienkich blach zimnogiętych ocynkowanych.

Estakada spawana

Służy do podtrzymywania przenośników poziomych oraz umożliwia ich obsługę. Prowadzona jest ponad terenem na specjalnych słupach wsporczych. Konstrukcja spawana o maksymalnej rozpiętości pomiędzy punktami podparcia 30 m i szerokości 1,5 m z chodnikiem o szerokości 60 cm.

Galeria przechodnia

Umożliwia przejście nad przeszkodami lub obsługę urządzeń trudnodostępnych. Jest prowadzona ponad ternem lub nad silosami na specjalnych słupach wsporczych lub podporach.

Konstrukcja wymaga podparcia co 7 m, a przy wykorzystaniu dodatkowych stężeń co 10 m, ma szerokość 0,69 m w całości skręcana z cienkich blach zimnogiętych ocynkowanych. Chodnik o szerokości 60 cm zakryty blachą ryflowaną lub kratą typu WEMA, z oparciem do wysokości 1100 mm.

Wieża wsporcza

https://feerum.pl/images/FEERUM_konstrukcje_no%C5%9Bne_2.jpg

Konstrukcja podtrzymująca estakadę lub galerię, na której znajdują się przenośniki poziome. Stosowana najczęściej przy konieczności wyprowadzenia ścieżki technologicznej na dalszą odległość oraz w sytuacji gdy odległość między podporami galerii nad silosami jest zbyt duża.

Maksymalna wysokość wieży – 22 m. Dla każdego rozwiązania zaproponowanego przez projektanta FEERUM wieża jest liczona indywidualnie. Wieża przy maksymalnej wysokości jest w stanie przenieść ciężar 3000 kg.

Wieża o podstawie trójkąta

Konstrukcja wsporcza, której zadaniem jest podtrzymanie podnośników kubełkowych. Postawiona jest na 3 słupach nośnych w rozstawie 2,3 m w osiach pod kątem 120° (podnośnik kubełkowy ustawiony jest w środku wieży).

 • Wyposażenie standardowe – drabina z uchwytami
 • Wyposażenie niestandardowe – metaloplastyka

Wieża o podstawie 2,4×2,4 o wys. 32 m

Konstrukcja wsporcza, której zadaniem jest podtrzymanie podnośników kubełkowych. Postawiona na 4 słupach nośnych w rozstawie 2,4 m w osiach pod kątem 90°.

 • Maksymalna wysokość wieży 32 m ze skokiem co 1 m
 • Wyposażenie standardowe: drabina z uchwytami, podesty spoczynkowe
 • Wyposażenie niestandardowe – metaloplastyka

Kratownica nośna pod transport

Służy do podtrzymywania przenośników poziomych. Prowadzona jest ponad terenem na specjalnych słupach wsporczych. Długość kratownicy od 3 m w górę (skok co 3m), szerokość 0,9 m.

Usztywnienie ciągu rurowego

https://feerum.pl/images/FEERUM_konstrukcje_no%C5%9Bne_3.jpg

Stosowane jest najczęściej przy długich ciągach technologicznych, które wymagają dodatkowego podparcia. Maksymalna długość ciągu rurowego – 22 m.

Usztywnienie jest stosowane tylko wtedy, gdy ciąg rurowy ma podparcie z dwóch stron. Liny usztywniające są odpowiednio dopasowane i ściągane w trakcie montażu na obiekcie.

Krata najazdowa

Stosowana jest najczęściej nad koszem przyjęciowym, aby umożliwić najazd wywrotki i wysyp materiału sypkiego do przenośnika transportującego koszowego. Oczka w kracie umożliwiają swobodny przesyp materiału, są również dobrym izolatorem wstępnym przed grubymi zanieczyszczeniami.

Całość wykonana tak, aby materiał sypki równo opadał i nie miał możliwości się osadzić.

Konstrukcja wsporcza pod silos spedycyjny

 • Konstrukcja stalowa wykonana z profili gorąco-walcowanych oraz zimnogiętych
 • Wymiary w osiach dla konstrukcji pod silos o średnicy 3,8: długość 4500, szerokość 4500, wysokość 4000 mm (wymiar bez wysokości nóg żelbetowych)
 • Wymiary w osiach dla konstrukcji pod silos o średnicy 5,7: długość 5612, szerokość 5612, wysokość 2400 mm (wymiar bez wysokości nóg żelbetowych)

Wyposażenie niestandardowe:

 • Uchwyty pod komunikacje

Dodatkowe wyposażenie konstrukcji nośnych pod urządzenia transportujące:

 • Drabiny zewnętrzne
 • Podesty spoczynkowe
 • Konstrukcja wsporcza pod big bag
 • Oświetlenie
 • Drzwi
 • Zbiorniki na śmieci wraz ze wzmocnieniem konstrukcji
 • Metaloplastyka

Podpora podnośnika kubełkowego

https://feerum.pl/images/FEERUM_konstrukcje_no%C5%9Bne_4.jpg

Podpora montowana jest do filarów pionowych silosów i służy do przytrzymywania podnośników kubełkowych.

Podpory podnośnika kubełkowego stosowane są dla silosów o średnicy od 3,8 m do 6,7 m.

Konstrukcja w całości skręcana z cienkich blach zimnogiętych, ocynkowanych.

Żuraw

Konstrukcja wsporcza służąca do podtrzymywania przenośników poziomych. Żuraw stosowany jest najczęściej do wysypu materiału sypkiego bezpośrednio na transport. Znajduje się wtedy pod wiatą przy koszu przyjęciowym. Ruchoma głowica urządzenia pozwala na przesunięcie w osi na czas przyjmowania towaru.

 • Konstrukcja w całości stalowa, spawana
 • Udźwig do Q=0,8t
 • Zakres pracy ramienia do Rmax=7,6m
 • Obrót żurawia: 180°
 • Ruch obrotowy możliwy jest za pomocą: linki przymocowanej na końcu ramienia żurawia. Ruch ręczny / elektrycznie
 • Wysokość całkowita: 5,4m

Zadaszenie dołów technologicznych

Zadaszenie osłania doły technologiczne przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – zapobiega przedostaniu się wody opadowej, śniegu lub zanieczyszczeń przyniesionych przez wiatr.

Rodzaj zadaszenia uzależniony jest od wybranego wejścia do dołu technologicznego. Wyróżniamy zadaszenie:

 • Z drzwiami i spocznikiem po wewnętrznej stronie dołu (ze spocznika wejście na drabinę)
 • Z włazem (bezpośrednio wejście na drabinę)

Zadaszenie i ściany boczne wykonujemy z blachy płaskiej lub trapezowej. Dla każdego obiektu proponujemy indywidualnie dobrane sposoby zadaszeń.

Miejsca przechodzenia armatury lub transportów są zabezpieczane i łączone specjalną taśmą sprężystą izolującą.

Wyposażenie niestandardowe:

 • Oświetlenie
 • Drzwi, właz