FEERUM dla DROBEX – AGRO

Współpraca FEERUM z DROBEX – AGRO trwa od 2012 roku. Rozpoczęła się od wybudowania jednego silosu, suszarni i urządzeń transportowych. W miarę rozwoju działalności naszego Klienta i uzyskiwania przez niego znaczącej pozycji w gronie największych producentów mięsa drobiowego w Polsce, obiekt był wielokrotnie rozbudowywany.
Ostatnia rozbudowa miała miejsce w 2018 roku. Obecnie kompleks suszarniczo – magazynowy składa się z ośmiu silosów płaskodennych, trzech silosów lejowych, silosu buforowego, suszarni, czyszczalni oraz urządzeń transportujących. Łączna pojemność obiektu to blisko 25 000 ton ziarna.

„(…) Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę, z przekonaniem polecamy firmę FEERUM S.A., jako profesjonalnego Partnera w realizacji tego typu przedsięwzięć.” – podkreśla Czesław Frischke, prezes zarządu DROBEX – AGRO Sp. z o. o.

Budowa kompleksowych obiektów do suszenia i magazynowania ziarna, które na przestrzeni lat wspierają naszych Klientów i pozwalają im się rozwijać to podstawowy cel działania FEERUM. Oferujemy wsparcie w fazie projektowania obiektów lub nowych ich części, budowy, a przede wszystkim w całym okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Klienci doceniają szybkość reakcji naszego serwisu, dostępność części zamiennych, a nierzadko także możliwość uzyskania pomocy w niwelacji awarii przez system online.

„Na przestrzeni ostatnich dwóch lat FEERUM oprócz budowy nowych obiektów, rozbudowało i znacząco zmodernizowało 11 istniejących. W kolejnych latach planujemy dalsze rozbudowy dla naszych obecnych partnerów biznesowych, których celem jest zwiększenie powierzchni magazynowych. To wyraz dużego uznania naszych klientów do jakości produktów FEERUM.” – podsumowuje Wojciech Marciniszyn, dyrektor handlowy FEERUM S.A.

Zobacz film z realizacji dla DROBEX-AGRO