Feerum na Polsko-Nigeryjskim Forum Gospodarczym

FEERUM realizuje strategię ekspansji.

FEERUM konsekwentnie działa na rzecz realizacji strategii ekspansji na rynki afrykańskie. Przedstawiciele spółki wzięli udział w pierwszym Polsko – Nigeryjskim Forum Gospodarczym, podczas którego FEERUM zostało wyróżnione nagrodą „Złoty Merkury” za wybitne osiągnięcia w rozwoju eksportu.

FEERUM S.A. jest wiodącym w Polsce producentem kompleksowych zespołów suszarniczo-magazynowych. Większość przychodów spółki pochodzi obecnie z rynku polskiego, niemniej udział przychodów z eksportu dynamicznie rośnie. W pierwszym półroczu bieżącego roku wartość eksportu wzrosła trzykrotnie w stosunku do pierwszego półrocza roku 2016. Na ten znakomity wynik wpłynął przede wszystkim wzrost sprzedaży na rynki Europy Wschodniej – ukraiński i litewski. FEERUM wielką rozwojową szansę upatruje w możliwościach rynku afrykańskiego.

– Intensywnie przygotowujemy się do realizacji umowy na wybudowanie na terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych o łącznej wartości 33,1 mln USD – informuje Daniel Janusz, prezes zarządu FEERUM S.A. – Oczekujemy na międzyrządową ratyfikację tej umowy, prowadząc szereg ważnych prac przygotowawczych w Tanzanii i w Polsce – dodaje.

W maju 2017 podpisany został aneks do umowy, dotyczący wypłaty na rzecz FEERUM jednorazowej zaliczki w wysokości ponad 4,97 mln USD (tj. ok. 21 mln zł), stanowiącej 15% wartości całego kontraktu, bez konieczności przedstawienia przez spółkę bezwarunkowej gwarancji bankowej.

– Kontynent afrykański coraz bardziej liczy się na arenie międzynarodowej, jako duży rynek potencjalnych inwestycji i obiecujących możliwości ekonomicznych. Branża maszyn i urządzeń rolniczych jest jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów – zapewnia Dawid Pokrywka, dyrektor ds. eksportu FEERUM S.A.

W maju tego roku spółka uczestniczyła w misji gospodarczej w Etiopii, organizowanej pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Brała udział w podobnych misjach w Rwandzie, Egipcie, Zambii, Algierii, Senegalu i Angoli.

Republika Federalna Nigerii należy do rynków o największym potencjale w Afryce. Z liczbą mieszkańców przekraczającą 170 milionów jest siódmym na świecie i największym na kontynencie państwem pod względem ludności. Zdecydowana większość mieszkańców Nigerii utrzymuje się z rolnictwa. Chociaż ta gałąź gospodarki generuje ok. 30 procent PKB, to pracuje w niej aż 70 procent siły roboczej. Podobnie jak w całej Afryce, problemem jest brak odpowiedniej infrastruktury do magazynowania zbóż, co prowadzi do dużych strat, sięgających nieraz 40 procent zbiorów.

W pierwszym Polsko – Nigeryjskim Forum Gospodarczym (25-26 września 2017) wzięło udział 35 przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych Nigerii, w tym wielu Ministrów Stanowych i szefów regionalnych izb gospodarczych ze stanów Adamawa, Sokoto Kaduna oraz Plateau. Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawił gościom z Nigerii możliwości współpracy z sektorem rolno – spożywczym. Rząd federalny Nigerii w obliczu rosnących cen żywności oraz wysokich kwot płaconych na importowaną żywność, wprowadził szereg inicjatyw i zachęt, mających na celu ożywienie tego sektora gospodarki i wykorzystanie jego potencjału. FEERUM S.A. ma wszelkie dane, aby z takiej możliwości skorzystać.