FEERUM po 2019 roku – najlepsze wyniki w historii Spółki

Spółka FEERUM S.A., wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce, z silną pozycją na rynkach eksportowych, opublikowała wyniki za 2019 rok. Przychody zwiększyły się o 88,7% i osiągnęły nowy rekord na poziomie blisko 243 mln zł. Wyniki na pozostałych poziomach również były najwyższe w historii Spółki. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 18,6 mln zł, czyli wzrósł o blisko 148% proc, a zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 21,3 mln zł, czyli wzrósł o 232,3%. EBITDA wzrosła o 98,7%, do 31,6 mln zł.

Pozytywny wpływ na sprzedaż w 2019 r. miały przychody z rynku ukraińskiego, gdzie głównym odbiorcą jest Spółka EPICENTR K LLC, z którą FEERUM podpisało kontrakty w IV kwartale 2018 roku. Realizacja eksportu w zakresie pierwszego z kontraktów z EPICENTR K LLC trwała 8 m-cy w 2019 r. i została pomyślnie zakończona, natomiast realizacja drugiego rozpoczęła się w IV kwartale 2019 r., a więc jej dalszy pozytywny wpływ na osiągane wyniki finansowe widoczny będzie również w 2020 roku.

Aktualny portfel zamówień wynosi około 278 mln zł i obejmuje 27 umów. Z kolei potencjalny portfel kontraktów na lata 2020/2021 obejmuje 244 mln zł, z czego potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 37,6 mln zł.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników 2019 roku, które były rekordowe w historii Spółki i są wynikiem intensywnych działań mających na celu wzmocnienie naszej międzynarodowej obecności. W 2020 roku kontynuujemy kontrakty ukraińskie, kontrakt tanzański oraz pozyskujemy kolejne zlecenia. Wierzymy, że kolejne kontrakty w Europie Wschodniej są jedynie kwestią czasu. Potencjalni klienci FEERUM doceniają nasze podejście do biznesu i ogromne zaangażowanie, a co więcej mają pewność, że wiemy, jak realizować, finansować i zabezpieczać kontrakty na dużą skalę – powiedział Daniel Janusz, Prezes Zarządu FEERUM S.A.

W 2019 roku eksport odpowiadał za 86,1 proc. przychodów. Wartość sprzedaży zagranicznej w tym okresie wyniosła 209 mln zł. Głównym rynkiem eksportowym była Ukraina (184,8 mln zł). Na kolejnym miejscu znalazła się Tanzania (22,6 mln zł), a trzecim partnerem handlowym firmy była Litwa (1,3 mln zł). FEERUM realizowało też sprzedaż m.in. na Węgrzech, do Rumunii i innych krajów. Grupa zamierza rozwijać działalność na nowych, perspektywicznych rynkach, nastawionych na produkcję rolną oraz jej przetwórstwo.

Realizacja kontraktu tanzańskiego, z uwagi na długotrwałe procedury akceptacji ze strony tanzańskich instytucji uczestniczących w realizacji projektu, została przedłużona. W zakresie produkcji kontrakt tanzański jest zakończony, trwa kompletowanie i wysyłanie do Afryki ostatnich dostaw. Prace ziemno – fundamentowe są zaawansowane, równolegle trwa montaż konstrukcji stalowych. Zgodnie z pierwotnym założeniem prace prowadzone są równocześnie w każdej z pięciu lokalizacji.

Przed nami, podobnie jak przed wieloma firmami w Polsce i na świecie, duże wyzwania związane z wpływem koronawirusa na prowadzoną działalność. Szybko zareagowaliśmy na ograniczenia związane z pandemią, podejmując wszelkie czynności mające na celu zminimalizowanie zagrożenia dla naszych pracowników i współpracowników, jednocześnie utrzymując ciągłość działania we wszystkich obszarach. Na obecnym etapie stanu epidemii nie odnotowaliśmy negatywnego wpływu koronawirusa na wartość aktywów finansowych i niefinansowych Spółki, dostawy czy sprzedaż naszych produktów. Wierzę, że dzięki rekordowym wynikom za miniony rok jesteśmy przygotowani by sprostać wyzwaniom, które w tym roku mogą się pojawić – dodał Daniel Janusz, Prezes Zarządu FEERUM S.A.