FEERUM przyspiesza w Tanzanii

Za nami wszystkie prace przygotowawcze związane z zagospodarowaniem terenu pod budowę we wszystkich 5 lokalizacjach. Zrealizowaliśmy ponad 48 procent dostaw w zakresie maszyn i urządzeń kompleksów. Ambitny plan budowy nowoczesnych silosów zbożowych ponad 11 tys. km od Polski właśnie się realizuje.

FEERUM wybuduje w Tanzanii łącznie pięć kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz zrewitalizuje istniejące magazyny. Łączna wartość umowy zawartej pomiędzy Spółką a National Food Reserve Agency (NFRA) wynosi 33,14 mln USD. Wcześniej, w lutym 2018 roku, otrzymała blisko 5 mln USD zaliczki na realizację tego zadania. Oznacza to, że na konto FEERUM trafiło już blisko 35 procent całej kwoty. Działania Spółki wspiera ambasada Polski w Tanzanii reprezentowana przez ambasadora Krzysztofa Buzalskiego.

Firma zakończyła prace przygotowawcze związane z zagospodarowaniem terenów pod budowę. Od kwietnia bieżącego roku przeprowadziła szeroki zakres prac związany m.in. z grodzeniem wszystkich placów budów, przyłączeniem wody i energii do celów budowlanych oraz budową wioski socjalno – biurowej dla pracowników NFRA. Na przełomie maja i czerwca zorganizowane zostało zaplecze mieszkalne dla pracowników FEERUM, tymczasowe składy cementu oraz stanowiska pracy do przygotowania elementów stalowych i ciesielskich.

Do tej pory wyprodukowaliśmy około 60 procent  i zrealizowaliśmy ponad 48 procent dostaw w zakresie maszyn i urządzeń kompleksów. Otrzymaliśmy też pierwsze płatności. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem przewidzianym w kontrakcie z NFRA. Nasz ambitny plan  budowy nowoczesnych silosów zbożowych ponad 11 tys. kilometrów od Polski właśnie się realizuje   – poinformował Daniel Janusz, prezes zarządu FEERUM S.A.

Zgodnie z zapisami umowy z NFRA, FEERUM powinno zrealizować pięć tanzańskich inwestycji w ciągu 18 miesięcy od momentu uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń. Prace projektowe zostały zakończone w lutym. Spółka posiada już pozwolenia na budowę dla wszystkich lokalizacji.

Jesteśmy w pełnej gotowości do rozpoczęcia prac fundamentowych. Obecnie na każdej z budów pracuje od 10 do 15 osób, po rozpoczęciu robót żelbetowych liczba ta wzrośnie nawet do 50 osób w jednej lokalizacji.  Planujemy zrealizować montaż pierwszych silosów jesienią – podkreśla Remigiusz Starczewski, dyrektor budowlany oddziału FEERUM w Tanzanii.

Łącznie w 51 silosach będzie można zmagazynować ponad 190 tys. metrów sześciennych ziarna. To strategiczna inwestycja z punktu widzenia rządu tanzańskiego. Obecnie 40 proc. wyprodukowanej w Afryce żywności marnuje się z powodu złych metod zbioru oraz przechowywania. Tymczasem szacuje się, że zapotrzebowanie na zboże na tym kontynencie wzrośnie do 2050 roku  o ponad 330 proc.
Tanzański oddział firmy, FEERUM Tanzania Branch, jest zarejestrowany i prowadzony zgodnie z prawem tanzańskim. Uzyskał wszystkie wymagane licencje i zezwolenia. Oddziałem zarządza lokalny menadżer nadzorowany na miejscu przez dyrektora ds. rynków afrykańskich.