FEERUM w programie Jakość Roku 2015

Nasza Firma została zaproszona do udziału w programie Jakość Roku 2015, największym tego typu w Polsce!

Dzięki naszym staraniom i wytężonej pracy kapituła programu Jakość Roku 2015 wyróżniła nas nominacją w konkursie Innowacja 2015 w kategorii „Produkt”. To dla nas tym większa nobilitacja, ponieważ program wskazuje liderów przedsiębiorczości w obszarze zarządzania jakością. Wyróżnienie otrzymaliśmy za nowoczesną suszarnię z rekuperatorem, umożliwiającą odzysk ciepła oraz posiadającą system odpylenia. Jej najważniejszymi zaletami są:

• mniejsze zużycie energii
• zmniejszona waga sprzętu
• małe oddziaływanie na środowisko dzięki redukcji hałasu i emisji pyłów

Serdecznie dziękujemy za nominację!