Obiekt Antoniny, wyprodukowany i dostarczony dla Epicentr K, jest aktualnie uruchamiany

Obiekt Antoniny, wyprodukowany i dostarczony dla Epicentr K, jest aktualnie uruchamiany. To jedna z większych inwestycji. Służyć będzie przetwarzaniu i magazynowaniu zboża, jego łączna pojemność to około 125 000 ton. FEERUM zaprojektowało, wyprodukowało i dostarczyło na obiekt w Antoninach:

  • Infrastrukturę transportową 250t/h
  • Sześć suszarń FTD8/40
  • Trzy czyszczalnie Marto A310+C51610
  • Trzy czyszczalnie TAS 206A6
  • Trzy silosy 20,1/18
  • Cztery silosy 27,7/17
  • Trzy silosy 33,4/18
  • Osiem silosów FSS 5,7/2/40st
  • Trzy silosy spedycyjne FSS 3,8/7/40st
  • Piętnaście silosów FSW 9,6/18/50st

2022 rok to bardzo ciężki czas, zwłaszcza dla Ukrainy. Inwestycje Feerum S.A, które rozpoczęły się sporo przed wojną musiały zostać zakończone. Inwestor chciał, aby stworzyć możliwości suszenia i zmagazynowania zboża, które w bieżącym roku będzie potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Feerum S.A stanęło na wysokości zadania. Obiekt zlokalizowany w obwodzie Chmielnickim – Antoniny jest obecnie uruchamiany. Mamy sierpień 2022 roku, czas niezwykle trudny, a sytuacja niezwykle skomplikowana. Pomimo wszystkich przeszkód staramy się, aby obiekt będący bardzo potężną inwestycją zaczął działać i sprawił, aby zboże mogło być wysuszone i zmagazynowane. Pomimo wielu przeszkód znaleźliśmy drogę do celu – Antoniny zostaną uruchomione wkrótce. Obiekt stoi gotowy i czeka już tylko na „ostatni szlif”. Sama inwestycja nie była łatwa do zrealizowania, wymagała sporo pracy, precyzji i wielkiego doświadczenia w branży, czego nie brakuje Feerum S.A.

Inwestycja realizowana dla naszego partnera handlowego firmy Epicentr Agro w Antoninach obejmowała: infrastrukturę transportową 250t, infrastrukturę elektryczną, sześć suszarń FTD8/40, trzy czyszczalnie Marto A310+C51610, trzy czyszczalnie TAS 206A6, trzy kosze przyjęciowe. Przygotowane i wysuszone zboże magazynowane będzie w silosach płaskodennych: 3x 20,1/18, 4×27,7/17, 3×33,4/18 oraz silosach lejowych: 15x FSW 9,6/18/50st, 8 silosach FSS 5,7/2/40st, trzech silosach spedycyjnych FSS 3,8/7/40st. Data publikacji: 05.09.2022