Obiekt FEERUM w Mongolii

Mimo braku odpowiedniej infrastruktury drogowej, burz piaskowych i silnych wichur oraz odległości 8,5 tys. km wybudowaliśmy zespół suszarniczo – magazynowy w czasie zaledwie 4 miesięcy. Nasz mongolski partner dysponuje obecnie obiektem składającym się z czterech silosów płaskodennych, z których każdy może pomieścić 2595 ton ziarna, silosem spedycyjnym, silosem buforowym tradycyjnym oraz buforowym wraz z konstrukcją wsporczą o pojemności ok. 100 m3 (do napełniania worków z systemem zasuw ręcznych), suszarnią z systemem recyrkulacji powietrza oraz czyszczalnią bębnowo-sitową. W zespole Chalchyn-gol wykorzystaliśmy urządzenia transportujące o wydajności 80 t/h.