Pierwszy polsko-ukraiński wykup wierzytelności – umowa na 30,25 mln EUR

Przedstawiciele BGK podpisali z Feerum S.A. umowę wykupu wierzytelności dotyczącą polskiego eksportu na Ukrainę. Jest to największe w historii programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu wykorzystanie wykupu wierzytelności jako instrumentu finansującego dostawę za granicę.

Feerum S.A. jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych zespołów suszarniczo – magazynowych. Spółka podpisała kontrakt eksportowy na dostawę silosów z ukraińską firmą Epicentr K LLC. Umowa podpisana z BGK dotyczy natomiast wykupu wierzytelności z tytułu powyższego kontraktu. To pierwsza tego typu transakcja na rynku polskim dotycząca eksportu na Ukrainę.

– Pomagamy polskim eksporterom rozwijać biznes, jesteśmy z nimi w 62 krajach na 6 kontynentach. Tym bardziej cieszy nas podpisanie, po raz pierwszy w historii programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu, umowy wykupu wierzytelności finansującej eksport na Ukrainę. W dodatku na tak dużą kwotę – 30,25 mln EUR. Jest to największy z dotychczas zrealizowanych wykupów eksportowych. Oferowany przez BGK instrument wsparcia eksportu daje beneficjentowi możliwość m.in. przeznaczenia środków na zwiększenie obrotów, umożliwia zaoferowanie importerowi lepszych warunków płatności i eliminuje ryzyko finansowe związane z nieuregulowaniem przez importera zobowiązania. – mówi Karol Rozenberg, ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu w BGK.

Wykup wierzytelności ogranicza ryzyko braku zapłaty ze strony kontrahenta za otrzymany towar lub zrealizowaną usługę. Pieniądze nie przekraczają granicy a BGK wypłaca środki bezpośrednio na rachunek polskiego eksportera.

– Podpisanie umowy z BGK umożliwia nam sfinansowanie całości kontraktu i znacznie ułatwia prowadzenie działalności eksportowej oraz współpracę z naszym ukraińskim partnerem. Dzięki wykupowi wierzytelności, importer uzyskuje łatwy dostęp do atrakcyjnego finansowania w postaci długoterminowego zobowiązania handlowego, które w porównaniu z kredytem jest rozwiązaniem prostszym i bardziej korzystnym. Bardzo cieszymy się ze współpracy, tym bardziej, że jest to pierwsza tego typu transakcja na rynku. – komentuje podpisanie umowy prezes Feerum S.A. Daniel Janusz.

Feerum to spółka, która w skali globu praktycznie nie ma konkurencji działającej tak kompleksowo w swojej branży. Co ważne, niemal 100% swoich produktów wytwarza sama. Zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim.

– Cieszę się, że w województwie dolnośląskim działają polskie firmy, które zdobyły i umacniają pozycję eksportową na rynkach europejskich i wschodnich. Wspierając je pomagamy im się rozwijać, ale również przyczyniamy się do poprawy sytuacji gospodarczej naszego regionu i jego mieszkańców. – dodaje Ewa Nowak-Iskra, dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego, Region Dolnośląski.

Wierzytelności są ubezpieczone przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Od strony eksportera nie są wymagane inne zabezpieczenia co jest znacznym ułatwieniem dla polskiego przedsiębiorcy.