Ruszyły inwestycje FEERUM w Tanzanii

Firma FEERUM S.A., wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce, działający także na rynkach eksportowych, rozpoczęła inwestycje w Tanzanii. 21 kwietnia w obecności premiera, ministra i wiceminister rolnictwa Tanzanii oraz przedstawiciela Światowego Programu Żywnościowego nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego na placu budowy w Dodomie. Polska spółka wybuduje łącznie pięć kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz zrewitalizuje już istniejące magazyny.Umowa pomiędzy FEERUM a National Food Reserve Agency (NFRA) została podpisana pod koniec grudnia 2016 roku. Jej łączna wartość to 33,14 mln USD. Proces ratyfikacji, prowadzony przez Rządy Zjednoczonej Republiki Tanzanii oraz Rzeczypospolitej Polski, został zakończony w listopadzie 2017 roku.

Ruszamy z pierwszą inwestycją na kontynencie afrykańskim. To historyczny moment dla FEERUM. Nasze doświadczenie, technologia jaką dysponujemy i odpowiednie zaplecze produkcyjne umożliwiają realizowanie ambitnych planów rozwojowych również na tak odległych rynkach – poinformował prezes zarządu FEERUM Daniel Janusz.

Przedmiotem umowy jest wykonanie 51 projektów silosów zbożowych o łącznej pojemności 191 tys. m3 i 5 magazynów płaskich, wyprodukowanie ich, transport do Tanzanii, montaż i uruchomienie. FEERUM w ramach umowy zapewni serwis gwarancyjny oraz przeprowadzi szkolenie personelu NFRA w zakresie obsługi silosów. Polska spółka wybuduje również dodatkowe obiekty magazynowe oraz zrewitalizuje istniejące magazyny w Tanzanii należące do NFRA.

Budowa silosów i obiektów magazynowych ma zwiększyć jakość procesu przechowywania ziarna – głównie kukurydzy, a w dalszej perspektywie może poprawić wydajność sektora rolniczego w Tanzanii.

Po ratyfikacji umowy uruchomiliśmy transport do Tanzanii niezbędnego sprzętu budowlanego i wyposażenia placów budowy. Maszyny, urządzenia, narzędzia i inne niezbędne wyposażenie zostało wysłane z Chojnowa do Tanzanii zapakowane w ponad 150 kontenerów. Na miejscu jest już duża część sprzętu oraz nasze ekipy montażowe. Budowy w pięciu różnych miejscach Tanzanii ruszyły pełna parą – mówi Daniel Janusz.

Finansowanie projektu pochodzi w całości z kredytu udzielonego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Rządu Zjednoczonej Republiki. Płatności będą przesyłane według ustalonego harmonogramu.

Na potrzeby projektu spółka FEERUM zarejestrowała oddział w Tanzanii, który jest odpowiedzialny za realizację umowy. Wykonane zostały projekty kompleksów magazynowo – suszarniczych dla wszystkich lokalizacji uwzględniające tamtejsze warunki sejsmiczne i geologiczne. Nawiązano też współpracę z lokalnymi firmami budowlanymi oraz biurami projektowymi.

Umowa ma zostać zrealizowana w ciągu 18 miesięcy od momentu uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń. Zgodnie z założonym harmonogramem, pierwszych pięć silosów ma być gotowe już w trzecim kwartale 2018 roku.

Ambasador RP w Tanzanii, Pan Krzysztof Buzalski o inwestycjach FEERUM: link

Tanzania

Gospodarka tego wschodnioafrykańskiego kraju w dużym stopniu opiera się na rolnictwie, które stanowi 24,5% wartości PKB kraju, 85% eksportu oraz zapewnia pracę połowie zatrudnionych pracowników. Grunty orne zajmują 15,2% powierzchni kraju, z czego 2,4% z nich przeznaczone jest pod uprawy stałe. Największy udział w zbiorach przynosi m.in. kukurydza, maniok, bataty, fasola, ryż i proso. Tanzania jest jednocześnie jednym z najbiedniejszych krajów świata. Globalny Raport Głodu z 2013 roku był dla tego kraju jednym z najgorszych w całej Wspólnocie Wschodnioafrykańskiej. W ostatnich latach Tanzania poczyniła niewielkie postępy w kierunku zmniejszenia skrajnego głodu i niedożywienia, a niska wydajność sektora rolniczego wynika głównie z niedostatecznych inwestycji infrastrukturalnych, ograniczonego dostępu do środków produkcji rolnej oraz kredytów i dużego uzależnienia od warunków pogodowych (Źródło: www.wikipedia.org/wiki/Tanzania).