Stawiamy na innowacje!

Konsekwentne działania Feerum SA w zakresie rozwoju parku maszynowego zaowocowały uruchomieniem nowoczesnej inwestycji w postaci zintegrowanej linii do produkcji profili konstrukcyjnych. Linia składa się z kilku maszyn i urządzeń, gdzie materiałem wsadowym jest blacha stalowa ocynkowana w kręgach. Linia zaopatrywana jest w materiał w sposób automatyczny poprzez zespół przygotowania wsadu. Proces technologiczny realizowany jest w wielu etapach takich jak: cięcie, gięcie, perforowanie, itp., a ich efektem finalnym są profile, elementy do suszarni, podłużnice do drabin, krokwie, elementy galerii, elementy transportów. Cały proces przebiega w sposób zautomatyzowany a produkt końcowy układany jest bezpośrednio na jednostce transportowej.

Nowe maszyny i urządzenia zapewniają wysoką precyzję wykonania oraz powtarzalność procesu, a co za tym idzie najwyższą jakość produkowanych wyrobów. Wyższa precyzja ma istotny wpływ na wysokie parametry wyrobów, zwiększa możliwości i moce produkcyjne oraz dba o wydłużenie żywotności technologicznej rozwiązań FEERUM.