Wzrost sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe po I kwartale 2020 roku

FEERUM S.A., wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce, z silną pozycją na rynkach eksportowych, opublikowała wyniki za I kwartał 2020 roku. Spółka wypracowała przychody sięgające 35,9 mln zł, czyli wyższe o 34,3% niż rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 57,7% proc., do 5,7 mln zł. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 3,3 mln zł (wzrost o ponad 123%), a zysk netto wzrósł o ponad 195% i wyniósł 4,2 mln zł, podczas gdy w I kw. 2019 roku było to 1,5 mln zł.

Pozytywny wpływ na sprzedaż w I kwartale 2020 r. miała przede wszystkim sprzedaż eksportowa, która wzrosła o 71,2% i stanowiła 85,7% przychodów. Głównymi rynkami eksportowymi były Ukraina (29,7 mln zł), Tanzania oraz Litwa.

Aktualny portfel zamówień wynosi około 163 mln zł i obejmuje 31 umów, z terminem realizacji w latach 2020/2021. Z kolei potencjalny portfel kontraktów na lata 2020/2021 ma wartość 226,4 mln zł, z czego potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 28 mln zł.

Jesteśmy zadowoleni z bardzo dobrych wyników po I kwartale tego roku. Konsekwentnie realizujemy plan umacniania pozycji FEERUM na rynkach zagranicznych. Mamy silny portfel zamówień, obejmujący zarówno kontrakty zagraniczne jak i krajowe, który nadal rozbudowujemy. Szybka reakcja na utrudnienia związane z COVID-19, a także wysoka automatyzacja produkcji, pozwoliły nam na zachowanie płynności działalności we wszystkich obszarach w okresie utrudnień związanych z pandemią. Z optymizmem patrzymy na perspektywy tego roku i lat kolejnych – powiedział Daniel Janusz, Prezes Zarządu FEERUM S.A.

Pełna treść komunikatu prasowego dostępna jest tutaj: Pobierz