Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z Feerum S.A. umowę wykupu wierzytelności

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z Feerum S.A. umowę wykupu wierzytelności dotyczącą polskiego eksportu na Ukrainę. To już druga taka transakcja BGK i spółki z Chojnowa. Kwota wierzytelności, której tym razem dotyczy transakcja, to ponad 12 mln EUR.

Feerum S.A. to jeden z największych z największych w Polsce i w Europie producentów kompleksowych zespołów suszarniczo – magazynowych. Spółka podpisała kontrakt eksportowy na dostawę silosów z ukraińską firmą Epicentr K LLC. Umowa zawarta z BGK dotyczy wykupu wierzytelności z tytułu kontraktu.

– Pomagamy polskim eksporterom rozwijać biznes, obecnie jesteśmy z nimi w 69 krajach na 6 kontynentach. Cieszy nas podpisanie kolejnej w historii programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu, umowy wykupu wierzytelności finansującej eksport na Ukrainę. W dodatku na sporą kwotę – ponad 12 mln EUR. Jest to jedna z największych dotychczas zrealizowanych transakcji eksportowych BGK na rynku ukraińskim. Oferowane przez bank instrumenty wsparcia eksportu umożliwiają eksporterom zaoferowanie importerowi lepszych warunków płatności i eliminują ryzyko finansowe związane z nieuregulowaniem przez importera zobowiązania – mówi Karol Rozenberg, ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu w BGK.

Wykup wierzytelności przez BGK pozwala ograniczyć ryzyko braku zapłaty ze strony kontrahenta za realizację zlecenia. Pieniądze nie przekraczają granicy, a BGK wypłaca środki bezpośrednio na rachunek polskiego eksportera.

– To już nasza druga umowa wykupu wierzytelności z BGK. Wysokiej jakości produkt połączony z atrakcyjnym finansowaniem to naszym zdaniem klucz do sukcesu na wielu rynkach, w tym także na rynku ukraińskim. Finansowanie tego typu daje nam przewagę konkurencyjną w stosunku do firm z Europy Zachodniej– zaznacza prezes Feerum S.A. Daniel Janusz. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom spółka Feerum z Dolnego Śląska sama wytwarza niemal 100 proc. swoich produktów.
– Bardzo się cieszę, że w województwie dolnośląskim działają polskie firmy, które umacniają swoją pozycję eksportową na rynkach europejskich i wschodnich. Wspieranie ich jest dla nas bardzo istotne. Pomagając im się rozwijać, przyczyniamy się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej naszego regionu
– dodaje Ewa Nowak-Iskra, dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego, Region Dolnośląski.

Wierzytelności są ubezpieczone przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Po stronie eksportera nie są wymagane inne zabezpieczenia, co jest ważnym ułatwieniem dla polskiego przedsiębiorcy.

Materiały prasowe BGK