Efekty współpracy Feerum SA i ZS w Chocianowie

Porozumienie zawarte pomiędzy firmą Feerum SA a ZS w Chocianowie o kompleksowej współpracy przynosi wzajemne korzyści. Połączone siły przedsiębiorstwa i szkoły skutkują efektywnymi rozwiązaniami. Uczniowie mają szansę poznać nowatorskie rozwiązania technologiczne, zdobyć umiejętności obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń, mogą skorzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników Feerum SA. W styczniu odbyły się pierwsze zajęcia warsztatowe w ramach kształcenia dualnego. Uczniowie pracowali na konkretnych urządzeniach elektrycznych, które są wykorzystywane w firmie. Po zakończeniu cyklu warsztatów najlepsi z uczniów odbędą miesięczny staż w Feerum SA.

To nie koniec działań na rzecz wspólnego projektu edukacyjnego. W szkole rozpoczął się montaż konstrukcji, na których będą badane układy pneumatyczne i sterujące, jakie wykorzystuje się przy magazynowaniu i przesyle materiałów sypkich. Wśród badaczy będą uczniowie technikum, których rola będzie polegała na programowaniu i eksploatacji urządzeń. Młodzież będzie miała szansę wykorzystać w ramach zajęć praktycznych, wiedzę teoretyczną nabywaną w trakcie nauki.

Aktywne działania Feerum SA w kształcenie kadr na potrzeby przemysłu prowadzone są ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego działającego w Legnickiej Strefie Ekonomicznej. Działania te pokazują jak wiele można zrobić na rzecz wspierania lokalnej społeczności, wymiany doświadczeń i upowszechniania innowacyjnych i kreatywnych działań.

Relacja z wydarzenia