FEERUM dla MOTO-AGRO Sp. z o.o.

FEERUM wybudowało dla MOTO-AGRO Sp. z o.o. zakład zbożowy w charakterze generalnego wykonawcy. Pierwsza część zadania obejmowała prace ziemno – fundamentowe. Następnie FEERUM wybudowało magazyn zbożowy z pełną infrastrukturą, składający się z 6 silosów lejowych, silosów buforowych, suszarni pracy ciągłej wraz z czyszczalnią, urządzeniami transportowymi (redler łukowy kosza przyjęciowego, redler poprzeczny kosza łukowy, podnośnik kubełkowy, redler górny silosów, taśmociąg dolny silosów), armaturą (zasuwa ręczne i elektryczne) oraz konstrukcjami wsporczymi. Łączna pojemność obiektu wynosi blisko 6000 ton ziarna. Prace w pełnym zakresie zostały zakończone zgodnie z ustalonym w umowie terminie.

„Jestem zadowolony z wykonanych prac. Praca na obiekcie, mimo jego znacznych rozmiarów, nie jest problemem. Obiekt został wyposażony w system monitoringu temperatur i system automatycznego sterowania. Nowoczesna baza suszarniczo – magazynowa pozytywnie wpłynie na zwiększenie naszej konkurencyjności w regionie. Będziemy mogli pracować sprawnie i wydajnie, a zboże przechowywać w bezpiecznych warunkach” – mówi Kazimierz Pruszkowski, prezes MOTO-AGRO Sp. z o.o.

Zobacz film z realizacji.

Działalność MOTO-AGRO Sp. z o.o. skoncentrowana jest na skupie, suszeniu, magazynowaniu i sprzedaży zbóż. Firma w czasie długoletniego istnienia użytkowała wiele różnych magazynów zbożowych. Ostatni z nich mieścił się niemal w centrum miasta i z tego powodu nie mógł być już rozbudowywany. Stąd decyzja firmy o zmianie lokalizacji i budowie nowoczesnego obiektu.