FEERUM S.A. podpisuje z KUKE umowę dotyczącą ubezpieczenia należności z tytułu kontraktów ukraińskich spółki o wartości 38 MLN EURO

FEERUM, wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce działający także na rynkach eksportowych, podpisał dziś z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) umowę dotyczącą ubezpieczenia należności z tytułu dwóch kontraktów ukraińskich o łącznej wartości 34,9 mln euro (ok. 149 mln zł) zawartych 20 grudnia bieżącego roku oraz kontraktu o wartości 3,1 mln euro (ok. 13,3 mln zł) zawartego przez Spółkę z tym samym kontrahentem 16 października tego roku. To kolejna umowa z KUKE dotycząca ubezpieczenia kontraktów realizowanych przez FEERUM na rynku ukraińskim.


Spółka zawarła 20 grudnia br. z ukraińską firmą EPICENTR K LLC z Kijowa dwie duże umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych. Pierwsza, na kwotę 8,9 mln euro, przewiduje dostawę jednego kompleksu silosów. Druga, o wartości 26 mln euro, dotyczy dostawy dwóch kompleksów silosów. Obie umowy zostaną sfinalizowane do 30 listopada przyszłego roku. Dostawy będą realizowane na terenie zachodniej Ukrainy.

„Podpisanie kolejnych umów z EPICENTR K LLC to bardzo dobra informacja dla Spółki. Po trzech kwartałach br. osiągnęliśmy rekordowe w historii FEERUM wyniki finansowe, ich istotna część była pochodną realizacji kontraktów ukraińskich. Kolejne umowy istotnie wzmacniają nasz portfel zamówień. Bardzo nas cieszy decyzja KUKE o ubezpieczeniu zawartych kontraktów” – powiedział prezes FEERUM Daniel Janusz.

Uzyskanie polisy ubezpieczeniowej KUKE umożliwi udzielenie zamawiającemu tzw. „kredytu dostawcy”. Warunkiem sprzedaży na wielu rynkach, w tym wschodnich, jest oferowanie produktu wraz z jego finansowaniem. Dzięki współpracy z KUKE – które zadeklarowało ubezpieczenie kontraktu w kredycie na 5 lat – możliwe jest jego finansowanie przez wybraną przez FEERUM instytucję finansową.
FEERUM, w ramach swoich zobowiązań kontraktowych, zaprojektuje, wyprodukuje i dostarczy silosy do wskazanych lokalizacji na terenie Ukrainy, a także zapewni serwis gwarancyjny i szkolenie pracowników zamawiającego. Spółka nie będzie natomiast odpowiedzialna za montaż i uruchomienie dostarczonych silosów.