Forum Europa – Ukraina 27-28.01.2017

Forum Europa –Ukraina to dwudniowe forum, którego głównym tematem będzie kwestia modernizacji i rozwoju potencjału Ukrainy oraz kierunek i tempo przeprowadzonych reform. Forum odbędzie się pod hasłem „Szanse, których nie można stracić”. Zaplanowano ponad 35 dyskusji panelowych, które będą koncentrowały się na zasadniczych kwestiach potencjału gospodarczego Ukrainy. Poruszone będą również kwestie bezpieczeństwa Ukrainy w układzie europejskim i euroatlantyckim. Szczególna uwaga zostanie poświęcona relacjom Ukrainy z innymi narodami. Zostaną omówione możliwości współpracy z partnerami z Polski i innych krajów europejskich. Ważnym wydarzeniem będą również pierwsze Targi Wschodnie w których wezmą udział firmy głównie z Polski i Ukrainy. Firma Feerum będzie aktywnym uczestnikiem zarówno Forum jak i targów.