Komentarz FEERUM S.A. w sprawie zmian kontraktów z EPICENTR K LLC

Spółka FEERUM S.A., wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce, z silną pozycją na rynkach zagranicznych, opublikowała w dniu 25 czerwca 2020 roku dwa raporty bieżące dotyczące dwóch ostatnich kontraktów zawartych ze swoim strategicznym klientem zagranicznym, ukraińską spółką EPICENTR K LLC.

Do tej pory FEERUM z sukcesem zrealizowała dla ukraińskiej spółki dwa duże kontrakty zawarte w listopadzie 2018 roku, opiewające łącznie na kwotę blisko 50 mln euro. Aktualnie FEERUM jest w trakcie wykonywania dla EPICENTR K kontraktu o wartości 3,1 mln euro, którego realizacja przebiega zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem.

Dwa ostatnie kontrakty z EPICENTR K zawarte w grudniu ubiegłego roku, opiewające odpowiednio na kwoty 26 mln euro oraz 8,9 mln euro, były kolejnym elementem strategii inwestycyjnej zamawiającego. Termin rozpoczęcia ich realizacji przypadł jednak w trudnym i bezprecedensowym okresie pandemii koronawirusa COVID-19. Pandemia wywarła istotny wpływ na działalność całej grupy kapitałowej EPICENTR K, której ważną częścią jest jedna z największych na Ukrainie detalicznych sieci handlowych, i zmusiła zarządzających do czasowego ograniczenia toczących się procesów inwestycyjnych. FEERUM ze zrozumieniem podeszła do tej wyjątkowej sytuacji i – mając na uwadze długofalowy i strategiczny charakter współpracy z EPICENTR K – postanowiła zaakceptować propozycję zamawiającego przewidującą redukcję złożonych zamówień o ok. 16,2 mln euro. Propozycja ta została zrealizowana w ten sposób, że zamawiający ograniczył ilość sprzętu nabywanego na podstawie większego z kontraktów – przez co obniżeniu uległa kwota kontraktu z 26 mln euro do kwoty ok. 18,3 mln euro – oraz wstrzymał realizację jednego z obiektów – co spowodowało rozwiązanie kontraktu na kwotę 8,9 mln euro.

„Uważamy, że w tej niewątpliwie bezprecedensowej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19, zgoda na propozycję ograniczenia projektów ukraińskich jest przejawem odpowiedzialności i dbałości o strategiczną relację z naszym ukraińskim partnerem. Wierzymy, że decyzja ta jeszcze bardziej umocni naszą relacje, a zdobyte w ten sposób zaufanie zaprocentuje w przyszłości kolejnymi projektami. Jestem przekonany, że sektor agro jest bardzo perspektywicznym obszarem działalności EPICENTR K, a kolejne projekty z udziałem FEERUM, które zwiększą możliwości magazynowe naszego klienta, są jedynie kwestią czasu” – zauważa Daniel Janusz, Prezes Zarządu FEERUM S.A.

Zarząd FEERUM nie postrzega obniżenia wartości ukraińskich zamówień jako czynnika destabilizującego sytuację spółki. Kontrakt dla EPICENTR K o wartości 18,3 mln euro wraz z kontraktami dla klientów krajowych tworzą, satysfakcjonujący spółkę, portfel zamówień na bieżący rok.

Obniżenie kwot kontraktów będzie wymagało wprowadzenia stosownych zmian do polis ubezpieczeniowych wystawionych przez KUKE (Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna), która ubezpiecza należności z wszystkich umów zawartych z EPICENTR K. Dodatkowo, rozwiązanie kontraktu na 8,9 mln euro zostało uwarunkowane zgodą KUKE.

„Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że KUKE jest bardzo elastycznym partnerem, którego priorytetem jest wspieranie polskich eksporterów. Dlatego też jesteśmy przekonani, że KUKE podejdzie z pełnym zrozumieniem do redukcji kwot ubezpieczonych należności” – podkreśla Daniel Janusz, Prezes Zarządu FEERUM S.A.

Szczegóły dotyczące zmian dotyczących kontraktów z EPICENTR K znajdują się w raportach bieżących Spółki – nr 21/2020 i 22/2020.