KUKE ubezpieczy należności z tytułu kontraktów ukraińskich FEERUM

Wypowiedź Daniela Janusza po podpisaniu umowy ubezpieczenia kontraktów ukraińskich w serwisie enewsroom.pl:
Przejdź do wypowiedzi

FEERUM, wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce działający także na rynkach eksportowych, otrzymał ostateczną, pozytywną decyzję Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych o ubezpieczeniu należności z tytułu dwóch kontraktów ukraińskich o łącznej wartości blisko 50 mln euro (ok. 210 mln zł) zawartych pod koniec listopada bieżącego roku. Tym samym spełnił się warunek zawieszający wejście w życie obu kontraktów.


Spółka zawarła z ukraińską firmą EPICENTR K LLC z Kijowa dwie duże umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych. Pierwszy, na kwotę 35,6 mln euro, przewiduje dostawę pięciu kompleksów silosów do 1 października przyszłego roku. Drugi, o wartości 13,3 mln euro, ma być sfinalizowany w ciągu 9 miesięcy od otrzymania zaliczki, której maksymalny termin płatności określono na dzień 30 czerwca 2019 roku. Dostawy będą realizowane na terenie zachodniej Ukrainy.

„To bardzo dobra informacja. Od początku współpraca z KUKE układała się bardzo pomyślnie, a zgoda na ubezpieczenie tych należności jest dużym sukcesem” – powiedział prezes FEERUM Daniel Janusz.

„W KUKE z chęcią angażujemy się w projekty naszych Klientów prowadzone w najdalszych zakątkach świata, nie obawiając się również krajów powszechnie uważanych za trudne. Transakcja FEERUM to przykład, że przemyślany projekt, z kontraktem o stosownych zapisach i z solidnym kontrahentem – pomimo, że realizowany na politycznie i gospodarczo skomplikowanym ukraińskim rynku – ma rację bytu. Projekt jest ubezpieczalny, a w konsekwencji i bankowalny. Sukces FEERUM tym bardziej nas cieszy, że jako KUKE byliśmy ze spółką w każdym niemal momencie negocjowania kontraktu. Niniejszą transakcją chcemy dać jasny sygnał, że polscy eksporterzy mają gotowe rozwiązania, pozwalające znacznie lepiej niż dotychczas konkurować z ich odpowiednikami z krajów wysokorozwiniętych. Na rynku, gdzie obecnie liczą się nie tylko jakość dostarczanego produktu, jego konkurencyjna cena, czy czas realizacji dostawy – nie mniej ważne jest idące w pakiecie atrakcyjne finansowanie zakupu towaru. Przez umiejętne wykorzystywanie instrumentów, nieszablonowe podejście do rozwiązań oraz szybkość i efektywność podejmowania decyzji potrafimy wygrywać, czego najlepszym przykładem jest transakcja FEERUM” – powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak.

Uzyskanie polisy ubezpieczeniowej KUKE umożliwi udzielenie zamawiającemu tzw. „kredytu dostawcy”. Warunkiem sprzedaży na wielu rynkach, w tym wschodnich, jest oferowanie produktu wraz z jego finansowaniem. Dzięki współpracy z KUKE – które zadeklarowało ubezpieczenie kontraktu w kredycie na 5 lat – możliwe jest jego finansowanie przez wybraną przez FEERUM instytucję finansową.

„Pozyskanie kontraktów na rynku ukraińskim przy współpracy z KUKE zapewni Feerum znaczący wzrost. Łączna wartość zamówień z Ukrainy wynosi blisko 210 mln zł. Umacniamy tym samym naszą pozycję w regionie, a Ukraina zajmie w najbliższym czasie pozycję lidera wśród naszych partnerów zagranicznych. Liczymy, że będzie to wstęp do dalszych zamówień z kierunku ukraińskiego i dalszej współpracy z KUKE.” – poinformował Daniel Janusz.
FEERUM, w ramach swoich zobowiązań kontraktowych, zaprojektuje, wyprodukuje i dostarczy silosy do wskazanych lokalizacji na terenie Ukrainy, a także zapewni serwis gwarancyjny i szkolenie pracowników zamawiającego. Spółka nie będzie natomiast odpowiedzialna za montaż i uruchomienie dostarczonych silosów.
W ostatnim czasie Ukraina zajmowała trzecią pozycję wśród rynków eksportowych firmy. W wyniku podpisanych umów wyjdzie na pozycję lidera wśród partnerów zagranicznych FEERUM.