Opolagra 2007

Opolagra 2007, Polska Nowa Wieś
15-17.06.2007