Przedżniwna debata w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 17.06.2016 odbyła się w Warszawie Przedżniwna debata zorganizowana przez Krajową Federację Producentów Zbóż i Roślin Białkowych. Najistotniejsze tematy poruszane w trakcie debaty:

· pozycja Polski jako eksportera ziarna zbóż na światowych rynkach,
· przygotowanie odpowiednich narzędzi umożliwiających szybszy rozwój kraju, takich jak: Plan na rzecz Odpowiedniego Rozwoju,
· budowa nowego portu zbożowego w Gdańsku, który wzmocni konkurencyjność polskiego rolnictwa,
· aktywne uczestnictwo Polski na forum UE w zakresie wykorzystywania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej,
· nowelizacja ustawy o spółdzielczości, dająca większe możliwości tworzenia spółdzielni przez rolników.

Debata zgromadziła w resorcie rolnictwa przedstawicieli branży rolniczej: producentów, członków grup producenckich, spółdzielców a także firmy związane z sektorem rolnictwa. Firmę Feerum reprezentowali- Wojciech Marciniszyn – Dyrektor Handlowy oraz Michał Nawrocki – Regionalny Kierownik Sprzedaży.