Referencje – podstawa dobrej współpracy!

Referencje od naszych kontrahentów to bardzo dobry prognostyk do dalszych, prężnych działań. Do naszego portfolio dokładamy kolejne polecenia. Firmy Wees Sp.z.o.o oraz Oscarex Sp.z.o.o potwierdzają, że zawarte pomiędzy nami umowy zostały wykonane w sposób należyty.

Feerum S.A. wykonała dla ww. firm projekty budowlane dotyczące budowy kompleksów magazynowo – suszarniczych. Stanowiły one podstawę do uzyskania stosownych pozwoleń oraz wykonania inwestycji w miejscowości Maciejewo i Pisanica.

Maciejewo i Pisanica to projekty, które realizowaliśmy na potrzeby w/w spółek. Obie inwestycje zakończyły się sukcesem. Bliźniacze projekty zostały zrealizowane zgodnie z założeniami oraz oczekiwaniami naszych kontrahentów.

Obie inwestycje obejmowały kompleks magazynowo-suszarniczy z czterema zbiornikami płaskodennymi o pojemności ok. 3500 ton każdy oraz połączone ze sobą zbiorniki o pojemności ok 850 ton każdy.

Dziękujemy za zaufanie oraz dobre referencje.