W latach 2021 – 2022 Epicentr Agro będzie w stanie magazynować 2 – 2,2 mln ton zboża

„W latach 2021 – 2022 Epicentr Agro będzie w stanie magazynować 2 – 2,2 mln ton zboża” – Aleksander Gerega, dyrektor generalny Epicentr K opowiada o nowym kompleksie suszarniczo – magazynowym w Zakupnem, planowanych kolejnych inwestycjach oraz rozwoju działalności przetwórczej.

Agroholding Epicentr Agro jest obecnie jednym z największych graczy ukraińskiego rynku rolnego. Jego zasoby obejmują ponad 160 tysięcy hektarów gruntów rolnych w regionach winnickim, chmielnickim, kijowskim, tarnopolskim i czerkaskim oraz rozbudowaną infrastrukturę do rozwoju upraw różnych kultur zbóż. Jednym z perspektywicznych obszarów działalności firmy jest rozwój własnych linii transportowych oraz inwestycje w nowoczesne obiekty do magazynowania i przetwarzania zbóż. Mimo kryzysu gospodarczego spowodowanego globalną pandemią koronawirusa inwestycje Epicentr Agro w tym kierunku sięgają miliardów hrywien.

Dziennikarze AgriGator rozmawiali z dyrektorem generalnym Epicentr K, Aleksandrem Geregą, podczas uruchomienia technologicznego elewatora w Zakupnem. Wywiad porusza kwestie perspektywy rozwoju rynku przechowywania i przetwarzania zbóż na Ukrainie, filozofii biznesu oraz kluczowych zasadach pracy.

Obiekt Zakupne z uwagi na łączną pojemność 305 000 ton zyskał miano najnowocześniejszego i największego w regionie chmielnickim.

Niedawno biuro prasowe Epicentr Agro opublikowało informację o zakończeniu budowy kompleksu zbożowego w rejonie Kijowa. Wspomniano również, że budowa tego obiektu to pierwszy krok w tworzeniu sieci regionalnych elewatorów, które ułatwią połącznia biznesowe między producentami rolnymi a nabywcami zbóż. W jakich innych regionach planujecie budowę kolejnych obiektów i jak bardzo są one potrzebne na rynku?

Obecna pojemność obiektów Epicentr Agro to blisko 1,5 mln ton. Nie zamierzamy się jednak na tym zatrzymać, bowiem wiemy, że ukraińskim producentom zbóż brakuje punktów magazynowania i linii logistycznych do transportu zbiorów. Wielu ukraińskim obiektem brakuje ponadto nowoczesnych rozwiązań. Każdego roku wiele tysięcy ton zbóż, zwłaszcza z wczesnych grup zbożowych (pszenica, jęczmień) dostarczane jest do portów prosto z pola. Rolnicy nie otrzymują zapłaty w trakcie żniw.
Nowy sprzęt pozwoli dostawom zboża szybko osiągnąć wysokie standardy jakościowe określone w kontraktach międzynarodowych, duże silosy zapewnią niezawodne przechowywanie zbiorów przez cały sezon, a doskonała współpraca właściciela elewatora z producentami rolnymi i handlarzami zbożem umożliwi jego sprzedaż o każdej porze roku. Stawką jest nie tylko zysk producentów rolnych, ale również wysokość wpływów dewizowych w Ukrainie.
W bieżącym roku rozpoczynamy realizację nowych projektów budowy i modernizacji kolejnych pięciu elewatorów węzłowych o pojemności prawie 700 tysięcy ton ziarna, w obwodzie chmielnickim i winnickim. Mamy nadzieję, że w latach 2021 – 2022 Epicentr – Agro będzie w stanie zapewnić zasoby magazynowe na poziomie 2 – 2,2 milionów ton zboża.

Ukraina ma potencjał zbiorów zbóż na poziomie 100 mln ton. Czyli wspominane możliwość w zakresie przechowywania 2 mln ton, które już wkrótce planujemy zaoferować producentom będą stanowić jedynie 2% potencjalnych zbiorów krajowych.

Proszę ocenić Pana zadowolenie z realizacji projektu wybudowania i uruchomienia zespołu suszarniczo – magazynowego oraz przetwórczego zbóż w Zakupnem. Czy wystąpiły jakieś trudności?

Zakład przetwórstwa zbóż w regionie chmielnickim nigdy wcześniej nie był rozważany przez odpowiednie ministerstwa pod kątem budowy w tym miejscu magazynów i rozwoju logistyki dla transportów zbożowych. Dokładnie sprawdziliśmy jednak otoczenie konkurencyjne, położenie geograficzne i ukształtowanie terenu i zdaliśmy sobie sprawę, że potencjał i perspektywy dla obiektu Zakupne są ogromne. Obiekt składa się dwóch części – górnej i dolnej, które mogą pracować autonomicznie. Zbudowaliśmy dodatkowe tory kolejowe oraz zamontowaliśmy silosy spedycyjne, dzięki czemu możemy przyjmować zboże nawet w deszczu, pracując niemal bez przerwy.

W ubiegłym roku serwis prasowy Epicentr Agro podał informację o planach zainwestowania 4,5 mld hrywien w budowę nowych elewatorów. Jaka część z tych planów została zrealizowana w tym roku?

Łatwo policzyć. Przechowanie tony ziarna to inwestycja na poziomie średnio 200 USD. W ciągu ostatnich dwóch lat zbudowaliśmy nowoczesny obiekt o pojemności 1 mln ton. Wynik mnożenia tych wartości pozwala zrozumieć skalę naszych projektów.
„Dywersyfikacja to nasz pomysł na prowadzenie działalności w agrobiznesie”

Jednym z kierunków rozwoju strategii Epicentr Agro jest poprawa wydajności produkcji w agrobiznesie. W jaki sposób planujecie osiągnąć ten cel?

Po pierwsze, Epicentr Agro koncentruje się obecnie na optymalizacji części eksploatacyjnej. Po drugie, pracujemy nad poprawą wydajności produkcji rolnej. W szczególności nad zwiększeniem efektywności zakupu nawozów, części zamiennych i innych towarów. Po trzecie, doceniamy naszą kadrę, naszych ludzi, którzy potrafią efektywnie pracować. Do tej pory opanowaliśmy dwa etapy agrobiznesu – produkcję roślinną i magazynowanie. Teraz chcemy zrobić krok naprzód i rozszerzyć swoją działalność. Maksymalizacja wydajności i dywersyfikacja działalności pozwolą nam mieć pewność, że w razie nieurodzajnego roku lub innych problemów w produkcji roślinnej, dodatkowe kierunki działalności pomogą firmie przetrwać trudną sytuację. Moim zdaniem działalność rolnicza jest niezwykle interesująca. Jej różnorodność i potencjał nie ma miejsca praktycznie w żadnej innej działalności. Może jedynie poza sprzedażą detaliczną, w którym z powodzeniem działamy od wielu lat i dywersyfikujemy swoje sfery zainteresowań tak bardzko, jak to możliwe (Aleksander Gerega jest współwłaścicielem sieci centrów handlowych Epicentr). Obecny kryzys w gospodarce traktuję jako test i poszerzenie możliwości. Myślę, że Hiszpanie, Francuzi czy Włosi są dziś w znacznie trudniejszej sytuacji, ponieważ kraje europejskie są przyzwyczajone do pracy w wygodnym środowisku. Ale ukraińscy przedsiębiorcy w ciągu 29 lat niepodległości kraju przyzwyczaili się do różnych sytuacji, które nas zahartowały i uczyniły silniejszymi.

Niedawno pojawiła się informacja, że Epicentr Agro planuje w przyszłości poważnie rozwinąć kierunek przetwarzania ziaren, głównie kukurydzy. Czy rozpatrujesz ekspansję na rynki zagraniczne w ramach tego projektu?

Bardzo chcielibyśmy zbudować potężny kompleks przetwórczy. I skrupulatnie szukamy naszej niszy. Powiem jednak szczerze, że nie jest to prosta działalność. Rynki zagraniczne oczekują od nas utrzymania cen surowców na stałym, niskim poziomie.
Ten niekorzystny dla rolników ukraińskich schemat należy zmienić wspólnie z przedstawicielami odpowiednich ministerstw i departamentów. Warto byłoby wznowić prace Ministerstwa Polityki Rolnej, którego powinno zająć się lobbowaniem interesów ukraińskich rolników za granicą.
I kolejny bardzo ważny niuans. Dysponując nowoczesnymi zespołami elewatorów, możliwy jest dalszy głęboki rozwój kompleksu rolno-przemysłowego, rozpoczęcie zakrojonych na szeroką skalę prac nad gromadzeniem takiej ilości upraw rolnych, które są interesujące dla inwestorów zainteresowanych surowcem z Ukrainy. Nasze własne magazyny zbożowe staną się solidnym fundamentem dla rozwoju gałęzi przetwórstwa.

Tekst ukazał się na stronach portalu agri-gator.com.ua /13 października 2020 r.
Zdjęcia: własność Epicentr Agro/FEERUM