Zezwolenie na nowe inwestycje

W dniu 30 czerwca 2014 r., na ręce Prezesa Daniela Janusza, zostało uroczyście wręczone spółce Feerum kolejne zezwolenie na działalność w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Uroczystego wręczenia dokonali: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski, Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz oraz Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Pan Adam Grabowiecki, a także przedstawiciele władz lokalnych. Spółka Feerum planuje kolejne inwestycje na poziomie 20 mln zł, które zostaną zrealizowane do końca 2018 r.