Ochrona i bezpieczeństwo ziarna

Naszą misją jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które zapewniają najlepszą pielęgnację, ochronę i bezpieczeństwo przechowywanego ziarna. Zapewniamy realizację prawa do właściwej żywności i osiągania odpowiednich dochodów zrównoważonego rolnictwa.

Celem FEERUM jest osiągnięcie pozycji lidera innowacji, skuteczności i efektywności w dziedzinie pielęgnacji, ochrony i bezpieczeństwa przechowywanego ziarna, zapewniając prawo do właściwej żywności i osiągania odpowiednich dochodów zrównoważonego rolnictwa.

PRODUKTY

REALIZACJE

SERWIS


REFERENCJE

AKTUALNOŚCIFEERUM nagrodzone tytułem „Inwestor bez granic” podczas XI EKG


W konkursie ,,Inwestor bez granic" nagradzane są zagraniczne firmy, inwestujące swój kapitał w Polsce oraz polskie firmy zdobywające światowe rynki. Kapituła konkursu doceniła FEERUM za realizację odważnej, skutecznej strategii ekspansji zagranicznej oraz budowę polskiej marki na świecie.
Czytaj więcej...

FEERUM po 2018 roku – rekordowe kontrakty i blisko 34 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży


Obserwowane wzrosty przychodów Grupy są wynikiem terminowej realizacji kontraktu w Tanzanii oraz wzrostu tempa rozstrzygania wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programów unijnych. Perspektywy kolejnych okresów są bardzo dobre. Uwzględniając aktualny portfel zamówień oraz nasze zaangażowanie w kolejne projekty, m.in. na rynku ukraińskim, można się spodziewać dalszej poprawy wyników.
Czytaj więcej...

KUKE ubezpieczy należności z tytułu kontraktów ukraińskich FEERUM


FEERUM otrzymało ostateczną, pozytywną decyzję Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych o ubezpieczeniu należności z tytułu dwóch kontraktów ukraińskich o łącznej wartości blisko 50 mln euro (ok. 210 mln zł) zawartych pod koniec listopada bieżącego roku. Tym samym spełnił się warunek zawieszający wejście w życie obu kontraktów.
Czytaj więcej...

NAGRODY I CERTYFIKATY