Ochrona i bezpieczeństwo ziarna

Naszą misją jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które zapewniają najlepszą pielęgnację, ochronę i bezpieczeństwo przechowywanego ziarna. Zapewniamy realizację prawa do właściwej żywności i osiągania odpowiednich dochodów zrównoważonego rolnictwa.

Celem FEERUM jest osiągnięcie pozycji lidera innowacji, skuteczności i efektywności w dziedzinie pielęgnacji, ochrony i bezpieczeństwa przechowywanego ziarna, zapewniając prawo do właściwej żywności i osiągania odpowiednich dochodów zrównoważonego rolnictwa.

PRODUKTY

REALIZACJE

SERWIS


REFERENCJE

AKTUALNOŚCI
Wzrost sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe po I kwartale 2020 roku


Spółka wypracowała przychody sięgające 35,9 mln zł, czyli wyższe o 34,3% niż w I kwartale roku ubiegłego. Pozytywny wpływ na sprzedaż w I kwartale 2020 r. miała przede wszystkim sprzedaż eksportowa, która wzrosła o 71,2%. Głównymi rynkami eksportowymi były Ukraina (29,7 mln zł), Tanzania oraz Litwa.
Czytaj więcej...

Komentarz FEERUM S.A. w sprawie zmian kontraktów z EPICENTR K LLC


Spółka opublikowała raporty bieżące dotyczące dwóch ostatnich kontraktów zawartych ze swoim strategicznym klientem zagranicznym - EPICENTR K LLC. FEERUM do tej pory z sukcesem zrealizowała dla ukraińskiej spółki dwa duże kontrakty zawarte w listopadzie 2018 roku, opiewające łącznie na kwotę blisko 50 mln euro.
Czytaj więcej...

FEERUM po 2019 roku – najlepsze wyniki w historii Spółki


Przychody zwiększyły się o 88,7% i osiągnęły rekord na poziomie blisko 243 mln zł. Wyniki na pozostałych poziomach również były najwyższe w historii Spółki. Jest to efekt intensywnych działań mających na celu wzmocnienie międzynarodowej obecności FEERUM.
Czytaj więcej...

NAGRODY I CERTYFIKATY